آینده مبهم باشگاه صبا موجب نگرانی جامعه ورزش قم است.

علی بن ابیطالب از هفتاد هزار سال پیش از خلقت آدم “امیرالمؤمنین” بوده است
خرداد ۲۵, ۱۳۹۶
شلیک موشک های دور برد اقدامی تحسین بر انگیزه وبه موقع
خرداد ۲۵, ۱۳۹۶

آینده مبهم باشگاه صبا موجب نگرانی جامعه ورزش قم است.

۶۶
وقتی امتیاز باشگاه صبا باتری به استان قم واگذار شد موجی از نشاط وشاد بی جامعه ورزشی استان را فرا گرفت چراکه همه جوامع دوست دارند از طر یق ورزش قهرمانی اون هم فوتبال سری تو سر ها پیدا کنند و همیشه نام استان وجوانان مستعد خود را در رسانه ها بشنوند و ببینند ولذت ببرند. اما با گذشت زمان وعدم خود باوری مسوولین استان برای حفظ ونگهداری از این ظرفیت مهم وتاثیر گذار به جای برنامه ریزی اصولی برای بومی سازی متوسل به نیرو های غیرقمی اعم از بازیکن وکادر فنی شد ند. بطوریکه فقط این باشگاه اسم قم را یدک می کشید. این بی اعتمادی به استعداد های بومی و تسلیم محض شدن درمقابل نیرو های بیرونی عملا هزینه های کلانی را که صرف باشگاه می شد در جیب عده ه ای فرصت طلب قرار داد که حاضر نبودند حتی بچه های قم را در تمرینات باشگاه بپذیرند. این سو ء مدیریت در باشگاه تا آنجا پیش رفت که متا سفانه پس از هفت سال حتی یک نفر از جوانان قم فرصت بازی بعنوان یار اصلی در ترکیب تیم بزرگسالان صبا راپیدا نکرد. بر اثر این عملکرد ضعیف مدیران باشگاه مردمی که داشتن یک تیم لیگ برتری در قم جزوه آرزو هایشان بود به مرور جزو منتقد ین باشگاه در آمدند و وقتی دیدند به تعداد انگشتان دست عوامل تاثیر گذار در باشگاه از قم ندارند حمایت خود را از این تیم لیگ برتری برداشتند وعلیر غم تبلیغات زیاد برای حضور تما شگردر بازی های خانگی صبا در قم استقبال نکردند. این بی تدبیری در مدیریت باشگاه واتفاقات نا خوشایند دیگر مسوولین استان را هم شاکی کرد. بطوریکه حاضر هستنداین باشگاه را رایگان در اختیار سایر استان ها یا افراد حقیقی وسرمایه داران قرار دهند چرا که ادامه روند نا کار آمد گذشته را به صلاح نمی بینند این اتفاقات در حالی در باشگاه صبا رخ داد که می شوددر سایه مدیریت صحیح و توجه به بازاریابی در فوتبال نه تنها باشگاه ها هزینه های خود را تامین کنند بلکه از در آمد های اضافی فوتبال سایر بخش ها ورشته های ورزشی را تحت حمایت خود قرار می دهند مثل کشور برزیل . با این مقدمه توجه مسوولین استان ، استاندار محترم جلب می کنم که فوتبال در قم هم می تواند خود گردان واز طریق شیوه های تخصصی بازاریابی ورزشی درآمد زا و مولد باشد بطوریکه از درآمد های این باشگاه سایر رشته های ورزشی استان در بعد قهرمانی را پوشش دهد این موضوع مهم در قالب مدیریت هزینه ای محقق نمی شود بلکه مدیریت مولد وسرمایه ای با روش های علمی لازم است که ازاقتصاد فوتبال و درآمد های آن ورزش قهرمانی را مدیریت کرد . اگر این اصول در مدیریت باشگاه حاکم شود باشگاه در قم بومی وماندگار می شود و مردم قم ضمن لذ ت بردن از این ورزش جذاب حامیان اصلی باشگاه خواهند بود . این اشتباه بزرگی است اگر تصور کنیم مردم به این دلیل به ورزشگاه نمی آیند که راه دور است یا وضع مالی خوبی ندارند بلکه برعکس نتایج تحقیقات نشان می دهد عدم استقبال ازبازی های خانگی صباعدم وابستگی عاطفی است اگر از محلات پرتراکم قم مثل نیروگاه ،آذروسایر محلات بازیکن در تیم صبا باشد مطمئن باشیم از ساعت ها قبل از بازی سکو ها پر از تماشگر خواهد بود باید جوانان قم را باور کنیم تازمینه بروز استعدادهای بومی فراهم شود کاری که در فوتسال قم اتفاق افتاد آنها یکه تاریخ فوتبال قم را به یاد دارند می دانند درسال های ۱۳۸۲و۸۳ پس ازدرخشش نسبی فراز قم که توسط بخش خصوصی اداره می شد وقتی این باشگاه با چالش مالی مواجه شد در یک تصمیم درست وحمایت صحیح ومنطقی ازسرمایه گذاری شرکت هواپیمایی ارم کیش و آوردن یک ستاره به نام وحید شمسایی در کنارجوانان قمی با هزینه اندک فوتسال قم قهرمان ایران شد واز آن سال به بعد فوتسال قم تا جای رشد کردکه بچه های قم به سایر استان ها ترانسفر می شوند ودر بعد کادر سازی ومربیگری نیز در کنارپرورش بازیکنان حرفه ای و نخبه موفق بوده است . بطوریکه چند نفر ازبازیکنان قمی جزوه بهترین های تیم ملی فوتسال قرارگرفته اند به همین خاطر این رشته از پشتیبانی خوب مردمی برخورداربوده و د رمسابقات خانگی تماشگران حضور چشمگیری دارند .
باشگاه صبا برای بومی سازی وموفقیت باید فرایند فوتسال قم را در دهه گذشته دنبال کند با علم به این موضوع که سابقه فوتبال استان قم از فوتسال درخشان تر بوده است .
امروز سوال اساسی پیشکسوتان وکارشناسان فوتبال قم این است چرا جوانان قم که در فوتبال کشوردارای پیشینه بوده ودر دهه های شصت وهفتاد درلیگ آزادگا ن، لیگ بسیج کشورحضور مقتدرانه داشته وبازیکنان قمی در باشگاه های معتبر ایران بازی کرده ا ند امروز هیچ جایگاهی در باشگاه صبا ندارند چرا فوتبال صبا نتوانست مانند فوتسال در کشورآقایی کند وپس از چندین سال و هزینه فراوان به تعداد انگشتان دست بازیکن وکا در فنی قمی در باشگاه صبا وجود ندارد .
به نظر نویسنده با توجه به سوابق طولانی در ورزش قم وکشور پاسخ به این سوال قطعا نبود استعداد فوتبالی در قم نیست بلکه بی اعتمادی به سرمایه های بومی ، تسلیم محض بودن در برابر نام ها وعناوین بیگانه ، نداشتن برنامه مدون وعملیاتی و استفاده از مدیران سنتی و هزینه ای بجای مدیران مولد وسرمایه ای در باشگاه صبا امکان رشد وشکوفایی باشگاه صبا را در قم متوقف نموده است . این عملکرد ضعیف گذشته باعث شده است که ظرفیت مهم باشگاه که آرزوی داشتن هر مدیر سیاسی ، اجتماعی وورزشی است را به یک تهدید برای استان قم تبدیل کرده است .امیدواریم در رویکرد جدید به باشگاه صبا فوتبال حرفه ای را یک فرصت دانسته وبا درس گرفتن از اتفاقات گذشته ورزش قم را از داشتن یک تیم حرفه ای در فوتبال کشور محروم نکنیم وبااتخاذ شیوه های صحیح علمی در مدیریت وبرنامه ریزی زمینه رشد وتعالی فوتبال قم رابه نفع جوانان قم بر گردانیم.بی شک اتخاذ تصمیمات صحیح با حضور کارشناسان مجرب ومتخصص در این بحران ایجاد شده برای باشگاه صبای قم تعیین کننده خواهد بود. بیاییم تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم.پاک کردن صورت مسئله چاره کار نیست
دکتر علی محمدی
مدرس دانشگاه

دکتر علی محمدی
دکتر علی محمدی
توفیق تولد درشهرمقدس قم همزمان با تحولات سیاسی اجتماعی دهه چهل شمسی وبعد از آن اوج گیری مبارزات نهضت امام خمینی خوا سته یا ناخواسته ما را به جریات مبارزات سیاسی واجتماعی خاص اون روز ها متصل کرد. شاید باور این موضوع سخت واغراق آمیز باشد اما در سن یازده سالگی یادم هست با ترک تحصیل به جریان مبارزه با شاه ملحق شدیم وبا بزرگان آن نهضت، روز ها وهفته ها خارج از منزل شب وروزدر مبارزه فیزیکی با کماندو های شاهنشاهی بودیم،به طوریکه کاملا ما را شناسایی و دستگیر ومورد ضرب وشتم جدی قرار دادند. واز ما تعهد گرفتند که دیگر به خیابان ها نرویم ولی با اعلام حکومت نظامی باز تما م شب ها را در خیابان های آذر وچهار مردن لاستیک آتش می زدیم ومانع عبور ومرور ماشین های گارد می شدیم. به هر حال گذشت وجنگ هم رسید وما باز یه سهم کوچکی با حضور های متعد همزمان با تحصیل در جبهه ها توفیق سرباز شهید زین الدین داشتتند را پیدا کردم که چیز ها ی زیادی از این فرمانده 24 ساله در قول وعمل آموختم که بعد ها حتی در تحصیلات عالی رشته مدیریت هم نمونه های آن درس ها را ندیدم (روحش برای همیشه شاد) کار کردن در محیط های مختلف وسازمان های گوناگون برای من تجارب ارزشمندی رقم زد که امروز آن تجارب رابرای خدمت به جامعه وجوانان بکار می گیرم کار در سطوح مختلف اداری صف وستاد ، استان ووزارتخانه های آموزش وپرورش ، سازمان تربیت بدنی،هلال احمرکشوربخشی از جاهای است که من توفیق خدمت در سطوح کارشناسی ومدیریت میانی را داشته ام.سفر به اقصی نقاط کشور عزیزم ایران وآشنایی با فرهنگ وآدای روسوم مردم وقوم های مختلف هم از افتخارات دیگر این جانب می باشد که بسیار لذت بخش وتجربه آموز است. درحا ل حاضر مدرس دانشگاه هستم ودر بخش خصوصی آموزشی با ایجاد موسسه آموزش از راه دور برای کمک به رشد تحصیلی بازماندگان از تحصیل خدماتی ارائه می شود. فعالیت های علمی،پژوهشی وروزنامه نگاری بعنوان مدیر مسوول نشریه نشاط وزندگی از دیگر فعالیت های حال حاضر بنده است. ضمن اینکه مسائل قم را بطور ویژه مطالعه می کنم ومقالاتی را در نشریات محلی مثل روزنامه شاخه سبز به چاپ می رسانم. از خداوند منان توفیق خدمت به جامعه اسلامی را برای خود وهمه دوستاران ایران سر افراز خواستارم.یا علی مدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *