سر مقاله : قم شهری که از مشکلات فراوان رنج می برد

آیا امروزکسی سراغ شهدای زنده را می گیرد
آذر ۲۱, ۱۳۹۵
سخن مدیر مسئول: در آستانه هفته پژوهش پژوهش حلقه مفقوده توسعه کشور
آذر ۲۱, ۱۳۹۵

سر مقاله : قم شهری که از مشکلات فراوان رنج می برد

سر مقاله
قم شهری که از مشکلات فراوان رنج می برد

سالیان طولانی است که مردم قم انتظار رشد وآبادانی را می کشند. اما امروز پس از گذشته سه دهه از انقلاب این اتفاق رخ نداد ه است و این در حالی است که خیلی از مردم شهر های ایران تصور می کنند مردمی که در قم زندگی می کنند از امکانات وخدمات رفاهی مناسبی برخورهستند. مگر اینکه خود با مسافرت یا عبور از این شهر مذ هبی شاهد نا بسامانی های رفاهی و خدماتی آن باشند.افرادی که برای زیارت به قم می روند وقتی بر می گردند اولین سوالشان این است مگرآب قم شیرین نشد ه بود پس چرا مردم گالن بدست در خیابان های قم بدنبال آب آشامیدنی بودند . عد ه ای دیگر با نگاه به ستون های به صف شده مونوریل داخل رود خانه می پرسند تا کی قرار است این نماد بی تدبیری در قم رویت شود.عد ه ای دیگر می گویند وقتی به هسته مرکزی شهر قم برای زیارت می رویم چهره شهر از نظر زیبای و ترافیک هیچ نشانی ا زتوسعه یا فتگی ندارد. مگر اینجا شهر استان قم پایگاه انقلاب نیست پس در این دهه های گذشته مدیران استان چه می کر د ه اند که ما قم را امروز اینچنین می بینیم.این بخشی از سوالات مردمی است که از بیرون به قم سفر می کنند .حال اگر به مناطق مختلف قم و محله های قدیمی و تاریخی قم سری بزنی و پای درد دل اهالی این مناطق بنشینی حرف های زیادی برای گفتن دارند.ولی ازخلف وعد ه ها سر خورده و امید به بهبود اوضاع فعلی را با برنامه های که می بینند ندارند. نمونه این محلات را اگر بخواهیم نام ببریم که شروع انقلاب از این مناطق شکل گرفته کار سختی نیست آیا مسئولین استان. محلات چهار مردان ،آذر،دروازه ری،نوبهار،چهل اختران مقدس ،صفائیه ،خاکفرج،تولید دارو،مدرس،زندآباد ،شاه ابراهیم ، نیروگاه وشیخ آبادی وبخش ها وروستا های اطراف قم را نمی بینید. اگر این مناطق هدف خدمات دولت است چرا با گذشت دو دهه از استان شدن قم این مناطق از امکا نات وخدمات رفاهی مناسب بر خوردارنیستند. بعضی از این محلات بالغ بر دهها شهید تقدیم این انقلاب نمود ه اند.اما سی سال است که کوچه های آن رنگ آسفالت به خود ند ید ه است.مگرغیر از این است که مسئولین امروز
از صدقه سر آنان به مناصب فعلی ر سید ه اند. آیا به مسئولیت خودشان در قبال این ولی نعمت های انقلاب عمل کرد ه اند. اگرا ز تلاش اندک مدیران لایق و پرتلاش گذشته و حال استان بگذریم بدون تعارف باید گفت غالب مدیرانی که در این استان مسئولیت پذیرفته اند بر اساس شایسته سالاری نبود ه و در شان مردم انقلابی قم کارنکرده اند که ما امروز مجبور به اعلام بخشی از واقعیت های قم در حوزه توسعه وعمرانی است . موضوع رشد فرهنگی و اجتماعی قم ومشکلات آسیب های اجتماعی باید در مقاله ای دیگر مورد کنکاش و بررسی قرار بگیرد. باید با صدای بلند پرسید آقایان مسئول به نظر شما مشکل قم کجاست آیا فقط کمبود منابع مالی مانع توسعه یافتگی استان شهر قم شد ه است یا نقش بی تدبیری در مدیریت های که شاهد آن بوده وهستیم هم وجود دارد؟
چرا از این همه نا بسامانی در قم و پرو ژه های که معلوم نیست با چه هدفی ایجاد وبه پایان نمی رسد کسی پاسخگو نیست.
چرا از نجابت مرد شریف قم خجالت نمی کشیم . چرا اگر نمی توانیم اوضاع را مدیریت کنیم میز ها را رها نمی کنیم تا فرزندان مومن ومتخصصی که مجهز به علم ودانش ونیروی جوانی هستند.با مدیریت جهادی به کمک مردم بیایند. مگر ما کم داریم از جوانان شایسته قمی که با تخصص های گوناگون آماده خد مت به شهر کریمه اهلبیت (ع)هستند .چرا به این جوانان میدان نمی دهید.
آقایان مسئول آنچه امروز در قم می گذرد در شان قم ومردم فرهیخته وولایت مدار آن نیست. به نظرمی رسد رسانه ها رسالت انعکاس وپیگیری این معضلات مدیریتی در قم را دارند که این نوشته در راستای انجام همان رسالتی است که ازشهدا آموخته ایم یادمان باشد.جوانان ۲۰ ساله قم فرماندهان رشید وحماسه سازان بدر وخیبر ورمضان بودند.وفرمانده آنان شهید زین الدینی بود که با ۲۴ سال سن بخش مهم از جنگ را در بحران های مختلف به نحو احسن مدیریت می کرد . اکنون وارثان آن شهدای والا مقام با مدارج علمی و تجربه کافی هستند. وبر کارشما نظاره می کنند. واگرشرایط اقتضاء کند و اوضاع بر این منوال بگذرد قطعا سکوت نخواهند کرد.پس تا دیر نشد ه است برای جبران کم کاری های گذشته قم کمر همت رامحکم ببندید.وکمی هم به فکرمردم ورسالت خدمت رسانی خود در کنارمنافع شخصی و گروهی باشید.اوضاع کنونی در شان قم مقدس نیست اقدامات ضربتی تا پایان کار دولت یازدهم بایدبخشی از آلام و مشکلات شهری و روستای مردم را کاهش دهدکلام آخر این است
توسعه وآبادانی قم در سایه مدیریت علمی وجهادی امکان پذیراست نه دلبستن به مدیریت سنتی ومصلحتی که وقت ومنابع ملت را هدر می دهد.
بادعای خیر علی محمدی

۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵

دکتر علی محمدی
دکتر علی محمدی
توفیق تولد درشهرمقدس قم همزمان با تحولات سیاسی اجتماعی دهه چهل شمسی وبعد از آن اوج گیری مبارزات نهضت امام خمینی خوا سته یا ناخواسته ما را به جریات مبارزات سیاسی واجتماعی خاص اون روز ها متصل کرد. شاید باور این موضوع سخت واغراق آمیز باشد اما در سن یازده سالگی یادم هست با ترک تحصیل به جریان مبارزه با شاه ملحق شدیم وبا بزرگان آن نهضت، روز ها وهفته ها خارج از منزل شب وروزدر مبارزه فیزیکی با کماندو های شاهنشاهی بودیم،به طوریکه کاملا ما را شناسایی و دستگیر ومورد ضرب وشتم جدی قرار دادند. واز ما تعهد گرفتند که دیگر به خیابان ها نرویم ولی با اعلام حکومت نظامی باز تما م شب ها را در خیابان های آذر وچهار مردن لاستیک آتش می زدیم ومانع عبور ومرور ماشین های گارد می شدیم. به هر حال گذشت وجنگ هم رسید وما باز یه سهم کوچکی با حضور های متعد همزمان با تحصیل در جبهه ها توفیق سرباز شهید زین الدین داشتتند را پیدا کردم که چیز ها ی زیادی از این فرمانده 24 ساله در قول وعمل آموختم که بعد ها حتی در تحصیلات عالی رشته مدیریت هم نمونه های آن درس ها را ندیدم (روحش برای همیشه شاد) کار کردن در محیط های مختلف وسازمان های گوناگون برای من تجارب ارزشمندی رقم زد که امروز آن تجارب رابرای خدمت به جامعه وجوانان بکار می گیرم کار در سطوح مختلف اداری صف وستاد ، استان ووزارتخانه های آموزش وپرورش ، سازمان تربیت بدنی،هلال احمرکشوربخشی از جاهای است که من توفیق خدمت در سطوح کارشناسی ومدیریت میانی را داشته ام.سفر به اقصی نقاط کشور عزیزم ایران وآشنایی با فرهنگ وآدای روسوم مردم وقوم های مختلف هم از افتخارات دیگر این جانب می باشد که بسیار لذت بخش وتجربه آموز است. درحا ل حاضر مدرس دانشگاه هستم ودر بخش خصوصی آموزشی با ایجاد موسسه آموزش از راه دور برای کمک به رشد تحصیلی بازماندگان از تحصیل خدماتی ارائه می شود. فعالیت های علمی،پژوهشی وروزنامه نگاری بعنوان مدیر مسوول نشریه نشاط وزندگی از دیگر فعالیت های حال حاضر بنده است. ضمن اینکه مسائل قم را بطور ویژه مطالعه می کنم ومقالاتی را در نشریات محلی مثل روزنامه شاخه سبز به چاپ می رسانم. از خداوند منان توفیق خدمت به جامعه اسلامی را برای خود وهمه دوستاران ایران سر افراز خواستارم.یا علی مدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *