۱۳۹۸۱۱۱۵۱۰۴۶۰۴۴۵۳۱۹۵۷۹۹۳۴

متن کامل وصیت‌نامه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

متن کامل وصیت‌نامه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی