درخواست ملت غیور ایران

رقابت آری تخریب هرگز

هرچقدر به زمان انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی وخبرگا ن رهبری نزدیک می شویم گروه ها وجریانات سیاسی با فعالیت بیشتر سعی دارند در رقابت با یکدیگر به معرفی  خود وکاندیدای مورد علاقه خودبپردازند چیزی که بسیار پسندیده ومنطبق با قانون مترقی کشور عزیزمان ایران اسلامی است . دراین رقابت عده ای بر خلاف قانون اساسی و منویات  جمهوری اسلامی با بهانه های واهی اتهاماتی را متوجه گروه رقیب خود می سازند که نه منطبق بر قانون است ونه با اخلاق اسلامی جور در می آید جالب اینکه این هنجار شکنان خود را وکیل الدوله همیشگی مردم می دانند وعرصه را برای ورود نیروهای جدید به بهانه های مختلف تنگ می کنند. که ایناقدامات زیبنده نظام مقدس اسلامی ایران  نیست وباید دستگاه های ناظرانتخابات بر اساس تکلیف با آن برخورد کنند.پیش داوری راجع به آینده استناد مکرر به گذشته از شگرد های این گروه تهاجمی است وهرکجا هم که کم بیاورند هیچ ابایی ندارند که از اسلام ،شهدا وارزش ها مایه بگذارند وخود را مبرا از تمام بدی ها ورقیب را گنه کار مطلق می دانند . وعده ای دیگر با توجه به عملکرد ضعیف خود دنبال پرونده سازی برای رقیب هستند و راضی به ترک قدرت تحت هیچ شرایطی  نیستند. وفقط خودشان را دلسوز نظام  وانقلاب و مدافع رهبری می دانند که این بدترین حالت رقابت  در صحنه سیاسی است. به نظر می رسد علمای دینی وخطیبان نمازجمعه علاوه بر پرهیز واعلام گرایش به جناحی خاص  تمام تلاش خود را معطوف به مشارکت حداکثری مردم داشته باشند وتا زمان باقی مانده به انتخابات توصیه های اخلاقی وقانونی را به جناح های سیاسی گوشزد کنند تا اسفند ۹۴ شاهد حماسه جدیدی در نظام سیاسی ،اجتماعی کشور باشیم.پرواضح است مسوولین نظارتی واجرایی انتخابات بادر نظرگرفتن وظابف قانونی سلایق خود رادرمراحل مختلف انتخابات اعمال نکنند وشرایط مناسب برگزاری انتخابات را بر اساس قوانین موجود فراهم آورند.استانداران ومسوولین امنیتی با قاطعیت با گروهای خود سردر هرکجا وهرمحل قاطعانه برخورد نمایند تا  شاهد اتفاقات ناگوارمانند بعضی از انتخابات گذشته نباشیم.رسانه ها خصوصا رسانه ملی با در نظر گرفتن منافع ملی زمینه شور وشعف انتخاباتی را بدور از حاشیه سازی کاذب فراهم نمایند وهمه به شعور وانتخاب ملت غیور ایران احترام بگذارند چرا که این ملت پس از سی واندی انتخابات در نظام جمهوری اسلام به بلوغ کامل سیاسی رسیده اند ونیاز به قیم ومدعی العموم ندارند اگر مسوولین از بالا تا پایین به وظایف قانونی خود عمل کنند مردم قطعا با مشارکت حداکثری خود حماسه ای جدید در تاریخ انقلاب در اسفند ۹۴ رقم خواهند زد.

به امید آن روزدر سایه الطاف بیکران الهی

علی محمدی

مدرس دانشگاه

دی ۳, ۱۳۹۴

رقابت آری تخریب هرگز

درخواست ملت غیور ایران رقابت آری تخریب هرگز هرچقدر به زمان انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی وخبرگا ن رهبری نزدیک می شویم گروه ها وجریانات سیاسی […]