نشاط وزندگی ۲۸

خرداد ۱۵, ۱۳۹۵

هفته نامه نشاط وزندگی شماره۲۸

خرداد ۱۵, ۱۳۹۵

داود محمدی نماینده مردم تهران

داود محمدی نماینده مردم تهران وحدت بین همه جناح های سیاسی مجلس دهم برای حل مشکلات مردم امیدوارکننده است نماینده مردم تهران ،ری،شمیرانات واسلامشهردرمصاحبه اختصاصی با […]