نشاط ۳۳

تیر ۲۱, ۱۳۹۵

نشاط وزندگی شماره ۳۳

تیر ۲۱, ۱۳۹۵

آیا وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال به پرداخت های نجومی و میلیاردی باشگاهها ورود میکند؟

سرمقاله : آیا وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال به پرداخت های نجومی و میلیاردی باشگاهها ورود میکند؟ از چند سال قبل که بحث شفاف […]