صفحه اصلی ۳۵

مرداد ۴, ۱۳۹۵

نشاط وزندگی ۳۵

مرداد ۴, ۱۳۹۵

سرمقاله شماره ۳۵ هفته نامه نشاط وزندگی سرعت رشد پروژه ها عمرانی قم علیرغم مشکلات مالی جای تقدیر دارد.

کلان شهر قم که نام استان را با خود یدک می کشد ازسابقه رشد وآبادانی کندی در پروژه های عمرانی وشهر سازی برخوردار بوده واین وضعیت […]