دکتر محمدی در جلسه مسئولان فرهنگی سراسر کشور:
هیچ راهی جز اجرای سند تحول نمی تواند در تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی موثر باشد.
معاونت فرهنگی با تهیه  بسته های تحولی فرهنگی ویژه مهارت آموزان ماده ۲۸ تمام مهارت آموزان آموزش های لازم منطبق بر ساحت های شش گانه سند تحول را فراگرفته است.
برای دانشجویان پیوسته برنامه های گسترده ای برای تحقق سند تحول و سند اسلامی شدن دانشگاه ها پیش بینی شده است.
سال تحصیلی جاری بیش از ۴۱ هزار دانشجو معلم در قالب نظام نامه فرهنگی در چهار دوره آموزشی قرآن کریم، سواد رسانه ای، اقتصاد مقاومتی و کمک های اولیه شرکت کرده اند.
آمادگی و استقبال خوب دانشجو معلمان برای شرکت در اینگونه دوره ها، نوید بخش تربیت معلم کیفی و شش ساحتی خواهد بود.
#معلم_تراز_اول را در ایتا،بله یا اینستاگرام دنبال کنید: @moalemtaraze

بهمن ۳, ۱۳۹۹
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان به اجرای سند تحول بنیادین اهتمام جدی دارد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان به اجرای سند تحول بنیادین اهتمام جدی دارد.

دکتر محمدی در جلسه مسئولان فرهنگی سراسر کشور: هیچ راهی جز اجرای سند تحول نمی تواند در تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی موثر باشد. معاونت فرهنگی […]