اخبار مهم

سخن مدیر مسئول
آموزش وپرورش مورد کم مهری بودجه۱۳۹۷
در کشوری که نگاه هزینه ای به آموزش وپرورش وجود داشته باشد نه نگاه دستگاه مولد وسازنده وضعیت آن کشوردر حوزه صنعت،اقتصاد،فرهنگ وآسیب های اجتماعی می شود مثل کشور ما من متعجب از این موضوع هستم در حالیکه دین اسلام بیشترین توصیه به فراگیری علم ودانش دارد چرا دولتمردان اسلامی در تخصیص منابع مالی آموزش وپرورش را کمرنگ ودر اولویت های دسته چندم می بینند استمرار این نگاه در دهه های گذشته آموزش وپرورش را با بحران های خطرناک درحوزه های سخت ونرم افزاری مواجه کرده است.انتظار می رفت دولت فرهنگی دکتر روحانی نگاه ویژه به بودجه آموزش وپرورش داشته باشد که متاسفانه چنین نشد .بودجه پیش بینی شده آموزش وپرورش نمی تواند ضمانت اجرایی برای تحقق وعد ه های دولت دوازدهم و مسئولین مربوطه جهت تحقق مطالبات فرهنگیان،بازنشستگان و ودانش آموزان باشد.امید می رود این ضعف بودجه دولت در بخش آموزش وپرورش توسط نمایندگاه فرهیخته مجلس مورد توجه وبازنگری جدی قرار بگیرد .
دکترعلی محمدی

آذر ۲۸, ۱۳۹۶

آموزش وپرورش مورد کم مهری بودجه۱۳۹۷

سخن مدیر مسئول آموزش وپرورش مورد کم مهری بودجه۱۳۹۷ در کشوری که نگاه هزینه ای به آموزش وپرورش وجود داشته باشد نه نگاه دستگاه مولد وسازنده […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول جوانان می پرسند ورزش رایگان کجاست :

سخن مدیر مسئول جوانان می پرسند ورزش رایگان کجاست : در حالیکه در اصل سوم قانون اساسی توسعه ورزش برای عموم مردم رایگان است معلوم نیست […]
آذر ۴, ۱۳۹۶

به بهانه سالروزتاسیس مدارس آموزش از راه دور در ایران از ناکار آمدی روش های تدریس سنتی تا مقاومت در برا بر آموزش های نوین

به بهانه سالروزتاسیس مدارس آموزش از راه دور در ایران از ناکار آمدی روش های تدریس سنتی تا مقاومت در برا بر آموزش های نوین .آموزش […]
آذر ۴, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول ۹۸ قانون منع بکار گیری بازنشستگان آغازی برای تحول در مدیریت کشور

سخن مدیر مسئول ۹۸ قانون منع بکار گیری بازنشستگان آغازی برای تحول در مدیریت کشور پیچید گی تحولات اجتماعی از یک سو رشد تکنولوژی وتخصص گرای […]
آبان ۱۵, ۱۳۹۶

راهپیمایی اربعین ظرفیت عظیم فرهنگی برای جوانان

سخن مدیر مسئول راهپیمایی اربعین ظرفیت عظیم فرهنگی برای جوانان درست درایامی که ژست گیرندگان فرهنگی آغشته به غرب فریاد وا اسلاما سر می دهند وسعی […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

سخن مدیرمسئول: جایگاه تخصص در مدیریت کشور کجاست

سخن مدیرمسئول: جایگاه تخصص در مدیریت کشور کجاست پیچید گی تحولات اجتماعی از یک سو رشد تکنولوژی وتخصص گرای از سوی دیگرضرورت استفاده از نیروهای متخصص […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۶

جناب آقای رئیس جمهور : مطالبات مردم را در انتخاب دولتمردان مورد توجه قرار دهید

جناب آقای رئیس جمهور : مطالبات مردم را در انتخاب دولتمردان مورد توجه قرار دهید حضور حماسی ملت بزرگ ایران درپای صندوق های رای ومشارکت بالای […]
شهریور ۳۰, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول: فرصت حضورجوانان درمراسمات حسینی را قدربدانیم و ازطرح مباحث تفرقه انگیز پرهیز کنیم

سخن مدیر مسئول: فرصت حضورجوانان درمراسمات حسینی را قدربدانیم و ازطرح مباحث تفرقه انگیز پرهیز کنیم همه ساله با آغازماه محرم همزمان باشور وحال حسینی در […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

به بهانه آغاز سال تحصیلی تربیت بدنی وورزش حلقه مفقوده در آموزش و پرورش

به بهانه آغاز سال تحصیلی تربیت بدنی وورزش حلقه مفقوده در آموزش و پرورش علمای تعلیم وتربیت اعتقاد دارندانسان موجودی است با ابعاد جسمی ، عاطفی […]