سایر مطالب

بیاییم اکنون که وزیرمحترم پرچم اصلاحات نظام آموزشی کشور را بلند کرده اند با ایشان همراه شویم ؟
سال هاست همه از ناکارآمدی نظام آموزشی کشوروضرورت تغییردر این حوزه صحبت می کنند
اما همه به فکر ناجی هستند وهیچکس خود را بدلیل هزینه های حرف نودر معرض خطر قرار نمی دهند مخصوصا اگر آن فرد وزیر آموزش وپرورش باشد. تجربه گذشته نشان داده است حفظ کرسی وزارت آنقدر مهم است که وقتی کارشناس ترین افراد حوزه نظام آموزشی کشور بر مسند وزارت آموزش وپرورش می نیشینند نه تنها حرف های کارشناسی گذشته خود را نمی زنند بلکه با هدف حفظ وضع موجود می خواهند وزیر باشند. ظاهرا این بار قضیه فرق کرده است و وزیر فعلی آموزش وپرورش می خواهد این سنت غلط یعنی حفظ وضع موجود را تغییر دهد وقصد دارند در راستای دغدغه های دلسوزان نظام تعلیم وتربیت کشورمخصوصا مقام معظم رهبری ودولت محترم نظام آموزشی کشور را از ذهن پروری به نظام آموزش مهارتی با هدف تربیت جوانانی شایسته وتوانمند برای زندگی فردا در کلاس جهانی تربیت کند صداها مخالف بالا می رود. این نگرانی زمانی بیشتر می شود که شاهدیم افرادی از داخل وخارج در برابر این تغییر موضع می گیرند که دیروز همراه این تئوری بودند وعد ه ای هم متاسفانه جز سابقه سیاسی تجربه ای در نظام آموزشی کشور ندارند. به نظر می رسد اکنون که وزیری مخلص وبا تجربه سه دهه کار علمی وآموزشی درنظام تعلیم وتربیت پرچم تغییر نظام نا کار آمد آموزشی کشوربالا برده اند اگر همکاری نمی کنیم لا اقل اجازه بدهیم این تغییری که مد نظر است وسال ها منتظر آن بوده ایم اجرا شود و بعدا در باره نتایج آن صحبت کنیم آنچه ضرورت اجرای اصلاحات نظام آموزشی کشور را امری اجتناب نا پذیر کرده است ناکارآمدی نظام آموزشی فعلی است که همه باید با آن همراه شویم.
دکتر علی محمدی
photo_2017-05-09_18-38-13

تیر ۸, ۱۳۹۷

همراهی با اصلاحات درآموزش وپرورش

بیاییم اکنون که وزیرمحترم پرچم اصلاحات نظام آموزشی کشور را بلند کرده اند با ایشان همراه شویم ؟ سال هاست همه از ناکارآمدی نظام آموزشی کشوروضرورت […]
تیر ۸, ۱۳۹۷

شماره ۱۰۸ هفته نامه سراسری نشاط وزندگی منتشر شد

دی ۲۸, ۱۳۹۶

مسئول نظا رت بر عملکرد مدیران کشورکیست.

سخن مدیر مسئول: مسئول نظا رت بر عملکرد مدیران کشورکیست. تعیین دوره چهارساله برای مدیریت عالی ومیانی کشوربه این دلیل بوده است که مدیران باید هرآنچه […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۶

لزوم تغییرات شکلی ومحتوایی در دولت دوازدهم

سخن مدیر مسئول لزوم تغییرات شکلی ومحتوایی در دولت دوازدهم بر اساس یک نظریه ساده مدیریتی باید متناسب با تغییرات محیطی راهبرد ها مدیریتی راتغییرداد تا […]
خرداد ۲۵, ۱۳۹۶

آینده مبهم باشگاه صبا موجب نگرانی جامعه ورزش قم است.

وقتی امتیاز باشگاه صبا باتری به استان قم واگذار شد موجی از نشاط وشاد بی جامعه ورزشی استان را فرا گرفت چراکه همه جوامع دوست دارند […]
خرداد ۸, ۱۳۹۶

چرا رای دکتر روحانی در قم پائین بود ؟

رای پائین به دکترروحانی ولیست اصلاح طلبان در قم نتیجه تبلیغات غیر صحیح رقیب و ضعف عملکرد دولتمردان قم در چهار سال گذشته بود. وقتی مدیران […]
خرداد ۸, ۱۳۹۶

توسعه شهری توسعه عمرانی نیست

توسعه شهری توسعه عمرانی نیست توسعه همه جانبه نیازمند توسعه درابعاد فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،عمرانی و…می باشد..نمی دانم چرا عد ه ای نگاه به توسعه را فقط در توسعه […]
خرداد ۸, ۱۳۹۶

سرمقاله پیام صندوق های رای این بود که به شعور سیاسی مردم باید احترام گذاشت ؟

ایکاش افرادی که سعی در ایجاد شبهه در نتایج انتخابات دارندبیشترآگاهی و شعور سیاسی مردم را درک وپیش بینی می کردند. که چه سرنوشتی در انتظار […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶

پیروزی قاطع موج سوم اصلاحات در شورای اسلامی شهر تهران

بعد از انتخابات سال ۹۲ وانتخابات سال ۹۴ و همچنین انتخابات ریاست جمهوری وشورا های شهر ۹۶ظاهرا مردم تهران محکم پشت اصلاح طلبان ایستاده وبا مشارکت […]