دکتر علی محمدی

سخن مدیر مسئول:
مسئول نظا رت بر عملکرد مدیران کشورکیست.

تعیین دوره چهارساله برای مدیریت عالی ومیانی کشوربه این دلیل بوده است که مدیران باید هرآنچه که در چنته دارند در این چهارسال رو کنند واین زمان فرصت مناسبی برای تحقق اهداف عالی سازمان ها می باشد. در کشور ما حتی آنجائیکه دوره مدیریتی مثل ریاست جمهوری چهار سال است افراد علاقمند به ترک مسئولیت نبوده وتمام تلاش خود را به جای تحقق وعد ه ها واهداف تعیین شده به انجام امور تبلیغی برای ماندن در دوره های بعد ی مدیریت معطوف می دارند. براستی چرا هیچ نهاد نظارتی بطور جدی برنامه مدیران را رصد واز آنان باز و خواست نمی کند.چرا نظارت در کشور ما صرفا مچ گیری ورسیدگی به تخلفات است . چرا عملکرد مدیران ضعیف وعدم تحقق اهداف پیش بینی شده مورد بررسی وبرخورد قانونی قرار نمی گیرد. این شیوه مدیریت در کشور فضای خدمت ورقابت رابه فضای چاپلوسی وتبلیغی تبدیل کرده است. بطوریکه اغلب مدیران تمام تلاش خود رامعطوف به حفاظت وماندگاری از خود معطوف می دارند نه تحقق اهداف سازمان. به نظر می رسد حلقه های مدیریت در کشور از هم گسیخته ودر بعد کنترل،نظارت وارزشیابی اهتمام جدی برای بررسی عملکرد مدیران وجود ندارد.به همین دلیل اکثر مدیران بجای پرداختند به برنامه های موثر وماندگار به کار های سطحی وزود بازده روی آورده اند. نتیجه این نگاه به مدیریت در کشوربسترها و زیرساخت های توسعه را کند ومنابع را هدرمی دهد.
دکترعلی محمدی
photo_2018-01-18_08-19-01

دی ۲۸, ۱۳۹۶

مسئول نظا رت بر عملکرد مدیران کشورکیست.

سخن مدیر مسئول: مسئول نظا رت بر عملکرد مدیران کشورکیست. تعیین دوره چهارساله برای مدیریت عالی ومیانی کشوربه این دلیل بوده است که مدیران باید هرآنچه […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۶

جناب آقای رئیس جمهور : مطالبات مردم را در انتخاب دولتمردان مورد توجه قرار دهید

جناب آقای رئیس جمهور : مطالبات مردم را در انتخاب دولتمردان مورد توجه قرار دهید حضور حماسی ملت بزرگ ایران درپای صندوق های رای ومشارکت بالای […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول : مردم منتظرتغییر استانداران ومدیران استانی هستند.

سخن مدیر مسئول : مردم منتظرتغییرات استانداران ومدیران استانی هستند. لزوم تغییرات شکلی ومحتوایی مدیران عالی محلی امری اجتناب ناپذیر است.این تغییرات باید از مسئولین عالیرتبه […]
شهریور ۱۳, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول فرصت مشارکت بانوان در مدیریت کشور را به تهدید تبدیل نکنیم

سخن مدیر مسئول فرصت مشارکت بانوان در مدیریت کشور را به تهدید تبدیل نکنیم با افزایش حضور بانوان در دانشگاه ها وفعالیت های اجتماعی بعنوان نیمی […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

دولت دوازدهم در انتصاب استانداران ،مدیران میانی ومدیران کل به تغییرات شکلی ومحتوای توجه نماید.

سخن مدیر مسئول دولت دوازدهم در انتصاب استانداران ،مدیران میانی ومدیران کل به تغییرات شکلی ومحتوای توجه نماید. توجه و حساسیت درتشکیل کابینه نباید مختص تعیین […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۶

سخن مدیرمسئول پاسداشت روز قلم

سخن مدیرمسئول پاسداشت روز قلم من به قلم عشق می ورزم قلمی که بی صدا دنیا را به تلاطم وا میدارد.اگر توان استفاده از قلم افزون […]
فروردین ۸, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول: شایسته سالاری حلقه مفقوده مدیریت کشور

ساده ترین تعریف مدیریت علمی یعنی بسیج منابع برای رسیدن به اهداف سازمانی است اگر مدیران منابع را فقط در منابع مالی ببینند واز توجه به […]
فروردین ۸, ۱۳۹۶

سخن مدیرمسئول: مبارزه با مواد مخدر از حرف تا عمل

بعضی ازموضوعات اجتماعی آنقدر مشهود است که برای قضا وت کردن درباره عملکرد آن نیاز به هیچ زحمتی نیست سواد زیادی هم نمی خواهد بزرگ وکوچکی […]