اجاره اماکن ورزشی

سخن مدیر مسئول

لزوم تغییرات بنیادی در وزارت ورزش وجوانان
امروز صنعت ورزش بد لیل کار کرد های گوناگون مورد توجه و اولویت دولت ها قرار دارد . در کشور ما علیرغم استعداد وعلاقه جوانان وجامعه به ورزش این موضوع مهم اجتماعی به لحاظ بی برنامگی و غرق شدن در مسائل حاشیه ای نتوانسته است رسالت خود را خوب انجام دهد. اکنون جا دارد در آغاز فعالیت دولت دوازدهم وزیر ورزش با استفاده از نیرو های متخصص اهتمام جدی در شنا سایی چالش ها و اتخاذ راهبرد های عملی گام های موثری برای رشد وتوسعه ورزش کشور بردارند
مهمترین چالش های ورزش کشور

۱- برخورد شعاری با ورزش بانوان به جای اتخاذ تصمیمات عملی
۲- وجود نیرو های موروثی،سنتی ونا کار آمد در برخی از فدراسیون ها وناتوانی وزارت ورزش در برخورد با این افراد
۳- برنامه محور نبودن وزارت ورزش وفدراسیون ها و پرداختن به امور سطحی واجرایی
۴- کم توجهی به موضوع شایسته سالاری در انتصاب مدیران صف وستاد
۵- غافل شدن از وظایف مهم در حوزه جوانان وابرازناتوانی در اداره این مجموعه مهم و حساس
۶- استمرارسیاست به کارگیری نیروهای بازنشسته وایجا د جو بی اعتمادی به جوانان تحصیل کرده و با انگیزه
۷- نفوذ جریان های غیر همسو با دولت در پست های کلیدی ورزش کشور و بی مهری با نیروهای ارزشی ، متخصص وکارآمد
۸-نا کار آمدی وضعف قوانین موجود ورزش کشوروعدم ارایه طرح های راهگشاه برای برون رفت ازاین بن بست ها
۹- عدم نظارت کافی بر عملکرد باشگاه ها در رشته های مختلف خصوصا فوتبال
۱۰- عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ ( واگذاری اماکن ورزشی )طی سال های گذشته

photo_2017-05-09_18-37-39

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول لزوم تغییرات بنیادی در وزارت ورزش وجوانان

سخن مدیر مسئول لزوم تغییرات بنیادی در وزارت ورزش وجوانان امروز صنعت ورزش بد لیل کار کرد های گوناگون مورد توجه و اولویت دولت ها قرار […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۵

سرمقاله توسعه ورزش همگانی باسیاسیت های فعلی ورزش محقق نمی شود

سرمقاله: توسعه ورزش همگانی باسیاسیت فعلی واگذاری اماکن ورزش محقق نمی شود در حالیکه اصل سوم قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رایگان بودن تربیت […]