استاندار قم

سر مقاله
قم شهری که از مشکلات فراوان رنج می برد

سالیان طولانی است که مردم قم انتظار رشد وآبادانی را می کشند. اما امروز پس از گذشته سه دهه از انقلاب این اتفاق رخ نداد ه است و این در حالی است که خیلی از مردم شهر های ایران تصور می کنند مردمی که در قم زندگی می کنند از امکانات وخدمات رفاهی مناسبی برخورهستند. مگر اینکه خود با مسافرت یا عبور از این شهر مذ هبی شاهد نا بسامانی های رفاهی و خدماتی آن باشند.افرادی که برای زیارت به قم می روند وقتی بر می گردند اولین سوالشان این است مگرآب قم شیرین نشد ه بود پس چرا مردم گالن بدست در خیابان های قم بدنبال آب آشامیدنی بودند . عد ه ای دیگر با نگاه به ستون های به صف شده مونوریل داخل رود خانه می پرسند تا کی قرار است این نماد بی تدبیری در قم رویت شود.عد ه ای دیگر می گویند وقتی به هسته مرکزی شهر قم برای زیارت می رویم چهره شهر از نظر زیبای و ترافیک هیچ نشانی ا زتوسعه یا فتگی ندارد. مگر اینجا شهر استان قم پایگاه انقلاب نیست پس در این دهه های گذشته مدیران استان چه می کر د ه اند که ما قم را امروز اینچنین می بینیم.این بخشی از سوالات مردمی است که از بیرون به قم سفر می کنند .حال اگر به مناطق مختلف قم و محله های قدیمی و تاریخی قم سری بزنی و پای درد دل اهالی این مناطق بنشینی حرف های زیادی برای گفتن دارند.ولی ازخلف وعد ه ها سر خورده و امید به بهبود اوضاع فعلی را با برنامه های که می بینند ندارند. نمونه این محلات را اگر بخواهیم نام ببریم که شروع انقلاب از این مناطق شکل گرفته کار سختی نیست آیا مسئولین استان. محلات چهار مردان ،آذر،دروازه ری،نوبهار،چهل اختران مقدس ،صفائیه ،خاکفرج،تولید دارو،مدرس،زندآباد ،شاه ابراهیم ، نیروگاه وشیخ آبادی وبخش ها وروستا های اطراف قم را نمی بینید. اگر این مناطق هدف خدمات دولت است چرا با گذشت دو دهه از استان شدن قم این مناطق از امکا نات وخدمات رفاهی مناسب بر خوردارنیستند. بعضی از این محلات بالغ بر دهها شهید تقدیم این انقلاب نمود ه اند.اما سی سال است که کوچه های آن رنگ آسفالت به خود ند ید ه است.مگرغیر از این است که مسئولین امروز
از صدقه سر آنان به مناصب فعلی ر سید ه اند. آیا به مسئولیت خودشان در قبال این ولی نعمت های انقلاب عمل کرد ه اند. اگرا ز تلاش اندک مدیران لایق و پرتلاش گذشته و حال استان بگذریم بدون تعارف باید گفت غالب مدیرانی که در این استان مسئولیت پذیرفته اند بر اساس شایسته سالاری نبود ه و در شان مردم انقلابی قم کارنکرده اند که ما امروز مجبور به اعلام بخشی از واقعیت های قم در حوزه توسعه وعمرانی است . موضوع رشد فرهنگی و اجتماعی قم ومشکلات آسیب های اجتماعی باید در مقاله ای دیگر مورد کنکاش و بررسی قرار بگیرد. باید با صدای بلند پرسید آقایان مسئول به نظر شما مشکل قم کجاست آیا فقط کمبود منابع مالی مانع توسعه یافتگی استان شهر قم شد ه است یا نقش بی تدبیری در مدیریت های که شاهد آن بوده وهستیم هم وجود دارد؟
چرا از این همه نا بسامانی در قم و پرو ژه های که معلوم نیست با چه هدفی ایجاد وبه پایان نمی رسد کسی پاسخگو نیست.
چرا از نجابت مرد شریف قم خجالت نمی کشیم . چرا اگر نمی توانیم اوضاع را مدیریت کنیم میز ها را رها نمی کنیم تا فرزندان مومن ومتخصصی که مجهز به علم ودانش ونیروی جوانی هستند.با مدیریت جهادی به کمک مردم بیایند. مگر ما کم داریم از جوانان شایسته قمی که با تخصص های گوناگون آماده خد مت به شهر کریمه اهلبیت (ع)هستند .چرا به این جوانان میدان نمی دهید.
آقایان مسئول آنچه امروز در قم می گذرد در شان قم ومردم فرهیخته وولایت مدار آن نیست. به نظرمی رسد رسانه ها رسالت انعکاس وپیگیری این معضلات مدیریتی در قم را دارند که این نوشته در راستای انجام همان رسالتی است که ازشهدا آموخته ایم یادمان باشد.جوانان ۲۰ ساله قم فرماندهان رشید وحماسه سازان بدر وخیبر ورمضان بودند.وفرمانده آنان شهید زین الدینی بود که با ۲۴ سال سن بخش مهم از جنگ را در بحران های مختلف به نحو احسن مدیریت می کرد . اکنون وارثان آن شهدای والا مقام با مدارج علمی و تجربه کافی هستند. وبر کارشما نظاره می کنند. واگرشرایط اقتضاء کند و اوضاع بر این منوال بگذرد قطعا سکوت نخواهند کرد.پس تا دیر نشد ه است برای جبران کم کاری های گذشته قم کمر همت رامحکم ببندید.وکمی هم به فکرمردم ورسالت خدمت رسانی خود در کنارمنافع شخصی و گروهی باشید.اوضاع کنونی در شان قم مقدس نیست اقدامات ضربتی تا پایان کار دولت یازدهم بایدبخشی از آلام و مشکلات شهری و روستای مردم را کاهش دهدکلام آخر این است
توسعه وآبادانی قم در سایه مدیریت علمی وجهادی امکان پذیراست نه دلبستن به مدیریت سنتی ومصلحتی که وقت ومنابع ملت را هدر می دهد.
بادعای خیر علی محمدی

۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵

آذر ۲۱, ۱۳۹۵

سر مقاله : قم شهری که از مشکلات فراوان رنج می برد

سر مقاله قم شهری که از مشکلات فراوان رنج می برد سالیان طولانی است که مردم قم انتظار رشد وآبادانی را می کشند. اما امروز پس […]
مرداد ۴, ۱۳۹۵

سرمقاله شماره ۳۵ هفته نامه نشاط وزندگی سرعت رشد پروژه ها عمرانی قم علیرغم مشکلات مالی جای تقدیر دارد.

کلان شهر قم که نام استان را با خود یدک می کشد ازسابقه رشد وآبادانی کندی در پروژه های عمرانی وشهر سازی برخوردار بوده واین وضعیت […]
بهمن ۴, ۱۳۹۴

بومی گزینی امر اجتناب ناپذیر

بومی گزینی برای توسعه وپیشرفت استان قم امری اجتناب ناپذیر است. بررسی دو دهه گذشته از عمر استان قم نشان می دهد علیرغم توجه ویژه مقامات […]
دی ۲۳, ۱۳۹۴

نقش نمایندگان قم در مشکلات استان چقدر است

سهم نمایندگان قم در مشکلات دو دهه اخیراستان چقدراست ؟ شهر قم اگرچه آوازه ای  بلند در تاریخ ایران ونهضت خمینی کبیر دارد اما این خطه […]
دی ۱۲, ۱۳۹۴

انتقاد استاندارقم ازشیوه جلسات صحیح است

انتقاداستاندارقم از شیوه برگزاری جلسات اداری استان بجا وامید بخش است.  تقریبا نمی‌توان کارمندی را پیدا کرد که از جلسات کاری متنفر نباشد؛ بنابراین اگر قرار […]