بومی گزینی

۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵

بومی گزینی برای توسعه وپیشرفت استان قم امری اجتناب ناپذیر است.

بررسی دو دهه گذشته از عمر استان قم نشان می دهد علیرغم توجه ویژه مقامات عالی کشور وارتقاء جایگاه شهر مقدس قم هنوز چهره استان با شاخص های توسعه یافتگی فاصله زیادی دارد. اکنون که وارد دهه سوم می شویم باید با آسیب شناسی دو دهه گذشته وبازنگری برنامه های موجود استراتژیک مشخصی را برای برداشتن گام های موثرتر در ابعاد مختلف توسعه استان برداریم. لازمه توسعه همه جانبه نیازمند مدیریت صحیح منابع انسانی است وباید به مدیریت منابع انسانی بیش از پیش ارزش قائل شویم اگر منابع مالی فراوان را به مدیران سنتی وهزینه ای بدهیم. منابع را ضایع و از آن استفاده مطوب بعمل نیاورد ه ایم. قبل از آغاز برنامه ششم توسعه کشورضروریست نسبت به آسیب شناسی مدیریت استان قم با رویکرد بومی گزینی اقدامات لازم بعمل آید.برای موفقیت در مدیریت شناخت ازمحیط های بیرونی ودرونی سازمان برای برنامه ریزی و تحقق اهداف سازمانی امری اجتناب ناپذیراست.با استناد به این موضوع مهم مدیریتی نباید در ناکامی توسعه وآبادانی قم نقش مدیران غیربومی را نادیده بگیریم. نبود نظام شایسته سالاری در انتصاب ها، اعما ل نفوذ منابع قدرت سفارش افراد خاص برای پست های کلیدی طی دو دهه گذشته انگیزه کار وتلاش رادر ادارت استان واطاعت پذیری از ما فوق را کاهش داده است. عدم آشنایی مدیران غیر بومی با جغرافیا وظرافت های فرهنگی قم که منجر به عدم درک درست از مراجعان می شود می تواند یکی دیگرازعوامل نا رضایتی مردم از مراجعه به ادارات باشد.درحالیکه قم پا یگاه انقلاب بوده وهست وبسیاری از مدیران تصمیم گیروتصمیم ساز کشورازنیروهای لایق قم هستند.اما متاسفانه از این نیروی های ارزشی ووفاداردرخود قم ومدیریت عالی استان بدلایل مختلف استفاده نمی شود.مردم وجوانان متخصص قمی در آستانه انتخابات پیش رو ضمن مشارکت جدی برای احقاق حقوق خود درمناصب دولتی را با انتخاب نماینده گان بومی آغاز کنند .انتخاب نمایندگان ومدیران بومی این حسن را دارد که این افراد ریشه های در قم دارند که اگرنتوانند خوب کار کنند لااقل باید به همشهریان،اقوام و هم محلی های خود پاسخگو باشند. و همین دلیل خوبی است  که  انگیزه خدمت و پاسخگوی را چند برابر وریشه های فخر فروشی واشرافی گری را در مدیرا ن دولتی خشک می کند. استان قم برای رشد وآبادانی نیاز به نمایندگان و مدیرانی دارد که با شناخت عمیق از فرهنگ وارزش های حاکم برشهرکریمه اهل بیت این افراد در ارتباط نزدیک با توده های مردم باشند . بومی گزینی و انتخاب نمایندگان وانتصاب مدیران دولتی برای توسعه استان قم بسیار مهم هست که مردم نباید درانتخاباتشان و مطالباتشان از آن غفلت کنند.اگراستان قم که به فرموده مقام معظم رهبری آبروی نظام است را آباد وتوسعه یافته می خواهیم باید همه مردم بامشارکت حداکثری و انتخاب ومطالبه درست ومنطقی خود بسترآن را فراهم نمایند۹۴/۱۱/۳

 

 

بهمن ۴, ۱۳۹۴

بومی گزینی امر اجتناب ناپذیر

بومی گزینی برای توسعه وپیشرفت استان قم امری اجتناب ناپذیر است. بررسی دو دهه گذشته از عمر استان قم نشان می دهد علیرغم توجه ویژه مقامات […]