۰۱۰۷۳۶۸۵

کلید قفل استقلال وپرسپولیس در شهردار ی تهران پیدا شد

عشق وعلاقه مردم ایران به فوتبال ودو باشگاه سرخابی پایتخت از یک سو علاقه دولت ها جهت بهره برداری از این ظرفیت مهم مردمی به سود اهداف سیاسی خود از سوی دیگر فرصت ها وتهدید هایی را طی یک دهه گذشته برای این دوباشگاه رقم زده است. تهدید های این دو باشگاه در سال های گذشته بمراتب بیشتر از موفقیت های آن بوده است  بطوریکه این دو باشگاه رنگ ثبات وآرامش حتی برای یک فصل هم به خود ندیده وبعضا تا انحلال پیش رفته اند .پس از ناکارآمدی سیاست های دولت یازدهم خودمانند دولت های گذشته جهت واگذاری این دو باشگاه به مردم وطرفداران واقعی خود به ناچار وعلیرغم نظر وزارت ورزش وجوانان  مدیریت این دو باشگاه زیر نظردولت اداره می شود. بر اساس نظرکارشناسان ورزشی این بدترین و نا کار آمد ترین تصمیم و شیوه مدیریت در این دو باشگاه پر طرفدار کشور است . که با الگوی مدیریت حرفه ای دنیا همخوانی ندارد. مدیریت غیر تخصصی حاکم بر این دو باشگاه وبرخوردار نبودن از حداقل های ظرفیتی در بخش های زیر ساختی مانند یک زمین تمرین ومسابقه وضعیت این دو باشگاه قدیمی کشور را با بحران های جدی مواجه نموده و موجی از نارضایتی در هواداران وکارشناسان ورزشی ایجاد کرده است. وقتی که دولت بعد از دوسال وقت کشی عملا نشان داد توان و برنامه مدون ومشخصی برای برون رفت این دو باشگاه از بحران ندارد. شهرداری تهران با کمک اعضای شورای شهر برای تامین بخشی ازمطالبات هواداران این دو باشگاه پر طرفدارپایتخت. دست بکار شد و  پس از مطالعات کارشناسی تصمیم گرفتند برای حمایت و تامین نیاز های اولیه این دوباشگاه در حوزه های زیرساختی دو ورزشگاه بزرگ پایتخت  را که از اعتبارات شهرداری ساخته شده بود را در اختیار این دو باشگاه قرار دهند. ضمن قدر دانی از این اقدام اعضای شورای شهر وشهردار تهران امید واریم این حرکت خوب و به موقع که در راستای توجه به احساسات وعلاقه جوانان شهر تهران انجام گرفته است در یک پروسه ساده وکوتاه برای همیشه بخش مهم واساسی باشگاه پرسپولیس واستقلال رامرتفع واز این پس شاهد روز های بهتری در این دو باشگاه باشیم .

 

 

بهمن ۴, ۱۳۹۴

کلید قفل سرخابی ها در شهرداری بود

کلید قفل استقلال وپرسپولیس در شهردار ی تهران پیدا شد عشق وعلاقه مردم ایران به فوتبال ودو باشگاه سرخابی پایتخت از یک سو علاقه دولت ها […]