شورای شهر قم

index

عشق خدمت در بعضی از اعضای شورای شهر قم فوران می کند

انگاردیروز بود که دوستان شورای شهری با حرص ولع خدمت درو دیوار کوچه وخیابان ها را پرکرده بودند با تصاویر قشنگ خود وشعار های زیبا که مردم ما از همه رقیبان برای خدمت به شما آماده تر هستیم اگر شما به ما رای بدهید وما به شورای شهر برویم دنیای شما را گلستان می کنیم ما فقط می توانیم شهر شما را بسازیم واصلا ما تشنه خدمتیم نه تشنه قدرت نکند بجز ما به کسانی دیگر رای بدهید که کلاه سرتان رفته است. خدا روشکر مردم به این دوستان اعتماد کردند که این عزیزان سریعترلباس خدمت به تن کنند وکاری کنند کارزار.خلاصه این افراد تشنه خدمت انتخاب شدند و کار آغازشد ومردمی که به وظیفه اشان عمل کرده بودند منتظر ماندند تا این شعارها عملی شود وهرچه سریعتررشد وآبادانی وسازندگی را درشهر مقدس قم ببینند. روز ها وشب ها گذشت خبری نشد ومردم بیچاره همچنان چشم انتظارآبادانی شهر مانده بودند که زمزمه های بگوش رسید که شهرداردلبری غزل خدا حافظ باید بخواند ودر بین  اعضای شورای شهر ولوله ای راه افتاد که شهرداربعدی کی باشد از درون باشد یا از بیرون افراد بخت برگشته ای را آوردند ومعرفی کردند ولی همه آنچه که بافته بودند پنبه شد. این افراد معرفی شده یا سرپرست نتوانستند برصندلی شهرداری قم تکیه بزنند. در این چند ماه  همه هم وغم اعضای شورای شهر شده بود انتخاب شهردار ودر این چند ماه مسیر خدمت عوض شد ه بود تا نکند در رایزنی های انتخاب شهردارکلاه سرشان برود .هرچه بود گذشت وبلاخره کسی از اهالی کلان شهر قم مورد وثوق پیدا نشد که مثل دلبری بتواند دل اعضای شورای شهرقم را ببرد وشهردار قم شود.به ناچار اعضای شورای شهردست به دامن اهالی اصفهان شدند قرعه شهرداری قم به نام دکتر سقاییان از اصفهان افتاد ایشان را با سلام وصلوات به اتفاق دوستانش همزمان یا با تاخیر وارد قم کردند. تازه ایشان در حال مطالعه وشناسایی مناطق ومحلات قم هستند و نیاز است اعضای محترم شورای شهردر کنار شهردار جدید وغیربومی باشند تا کارها را سریعتردست بگیردکه ناگهان تعداد ی از این آقایان فیلشان هوس هندوستان کرد وعلیرغم میثاقی که با مردم شریف قم بسته بودند برای چهارسال خدمت رفتند خود را آماده کنند برای نماینده شدن در مجلس شورای اسلامی. سوای اینکه این کار قانونی هست یا نه این اقدام دوستان شورای شهر قم که شاید یک رکوردباشد با اعلام تعدا نامزدی برای مجلس (هفت نفر) جای تعمل فراوان دارد. یکی نیست از این دوستان بپرسد اگر مردم شانس بیاورند وشما انتخاب شوید پس وفای به عهد وتکلیف آن شعارهای قبل از اعتماد مردم که شما را برای چهار سال انتخاب کرده بودند چی می شود. مردم روزی که به شما رای دادند فکر نمی کردند اگر در وسط این میثاق کسی برای جای بهترمثل مجلس یه شما بفرما بزند ناگهان مسیر خدمت را عوض وبه سوی می روید که منافع بهتر واسم پرطمطراق تری مثل مجلس دارد این است وفاداری به رای مردم اون هم نه یک ونه دوتا ،هفت تا خدا وکیلی این دیگه آخرخدمت به مردم است.بعد نیست افراد،گروه ها وجناح های سیاسی که از این افراد حمایت کردند بیایند به مردم گزارش دهند که این بود کاندیدای اصلحی که شما معرفی کردید. حالا اگر خدای نکرده این دوستان مورد اعتماد حوزه انتخابیه خود قرارنگیرند سوای بر اینکه این چند ماه تا انتخابات تمرکزی بر کارها ووظایف خود در شورای شهر نداشته اند بعد از آن هم انگیزه وحال خدمت بخاطرشکست در انتخابات را ندارند .اصولابرای کسی که ادعای رفتن به مجلس او را سرمست کرده حضورش در شورای شهرهمراه با انگیزه ونشاط نخواهد بود هرچند که احتما لا این مورد را تکذیب کنند ولی واقعیت همین است. به نظر این حقیرمردم نجیب ومتدین ما باید از این اتفاقات درس بگیرند ودر انتخابات پیش روسعی کنند گول ظواهروالتماس های افرادی راکه خواهان رای شما هستند را نخورند. وبا تحقیق وبررسی ومشورت با اهل فن کسانی را بعنوان نماینده خود در هر انتخاباتی برگزینند که قول وعملشان یکی بوده وبر سرمیثاقی که میبندند پایبند ودغدغه خدمت داشته باشند.نه جاه طلبی وبلند پروازی به نفع خود. خدایا بر این ملت نجیب،مومن وانقلابی مسوولینی برگزین که لیاقت خدمت برآنان را داشته باشند وبه خدمت گزاران آنان توفیق وسلامتی اعطا فرما تا در سازندگی کشورعزیزمان ایرا ن سربلند وموفق باشند. آمین یا رب العالمین

علی محمدی مدرس دانشگاه ۱۲دیماه ۹۴ 

 

دی ۱۲, ۱۳۹۴

فوران عشق به خدمت در شورای شهر قم

عشق خدمت در بعضی از اعضای شورای شهر قم فوران می کند انگاردیروز بود که دوستان شورای شهری با حرص ولع خدمت درو دیوار کوچه وخیابان […]