۱۱۶۴۳_۶۳۵۶۶۸۸۲۴۵۸۹۹۱۳۸۵۱_s

فرصت مشارکت درانتخابات مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی را به تهدید تبدیل نکنیم

همانطورکه پیش بینی می شد با باز شدن فضای سیاسی کشورپس از انتخابات خرداد۹۲میزان مشارکت احزاب وگروه ها خصوصا گروه های اصلاح طلب بیشتر از گذشته بود. این اعلام آمادگی کم سابقه هم برای مجلس خبرگان وهم برای مجلس شورای اسلامی عده ای را نگران وعده دیگری را شادمان کرده است. اگرمتولیان این فرصت حضور را غنیمت بشمارند. و خود را با این موج خروشان همراه کنند. قطعابرکات زیادی را در ابعاد داخلی وبین المللی برای کشور عزیزمان ایران به همراه خواهد داشت اما در صورت عکس این قضیه این فرصت سوزی تبعات جبران ناپذیری را در بر خواهد داشت. که قبل از ورود به عرصه انتخابات و مراحل اجرایی آن باید به دقت مورد توجه قراربگیرد. قضاوت زود هنگام وپیش داوری وابراز نگرانی از استقبال زیاد داوطلبان مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی قبل از رسیدگی به صلاحیت های داوطلبان نشانه های خوبی نیست که ازطریق بعضی از مسوولین کشوری وخطیبان نماز جمعه مطرح می شود. مقاومت در برابر تغییرونگرانی از حضور چهره های جوان وتازه نفس ووفاداربه نظام وانقلاب بسیارخطرناک است که توسط عده ای با مسوولیت های حساس کشوری مطرح می شود. اگر بجای ابرازنگرانی با دقت زمینه حضور حداکثری ملت بزرگ ایران را با حضور سلایق مختلف فراهم کنیم سوای اینکه جناح مورد علاقه ما رای بیاورد یا نیاورد ما پیروز میدان هستیم مهم انجام تکلیف است نه نتیجه مورد علاقه ما . وام گرفتن از توصیه های زیبای رهبری مانند هشداردربرابرنفوذ دشمن وفتنه دشمنان نباید ابزاری در دست عد ه ابی باشد برای حمله به نیرو های وفادارداخلی که اختلاف سلیقه با ما دارند. آنچه که ما در قضاوت ها وتصمیم گیری ها باید مورد توجه قرار دهیم  بعد از خداوند بزرگ با همه صفات بخشایش و رحمانیتش قانون اساسی است که  محورتمام اقدامات ماست.و بارها توسط مقام معظم رهبری وریاست محترم جمهورمورد گوشزد قرار گرفته است. از دوستان حاکم ونمایندگان فعلی که رسانه ومیکروفن در اختیار دارند تقاضاداریم اجازه عرض اندام ومعرفی به چهره های جوانتروپر انرژی رابدهند وباورداشته باشند اگر وضع موجود مطلوب نیست نیاز به تغییروتحول در مجلس شورای اسلامی امری اجتناب ناپذیراست وقطعاهمه باید کمک کنیم با ایجاد رقابت عادلانه بهترین افراد که از نظر تخصص وتوان اجرایی بالاتری برخوردارند وارد مجلسی بشوند که امید ملت ایران برای تغییراست. بیایم همه با هم فر صت ونشاط ایجاد شده را برای سربلندی ایران اسلامی قدر بدانیم وبه خاطر منافع حزبی،جناحی ودنیایی خود مانع بالندگی کشورعزیزمان نباشیم و از سرنوشت کشور های همسایه اطراف خود درس بگیریم. وظیفه همه احزاب وگرو ه های سیاسی این است که باایجاد امید ونشاط همسو با حفظ ارزش های نطام مقدس اسلامی ایران وامام راحل(ره) وشهدای گرانقدرزمینه رشد وتوسعه یافتگی کشور را بیش از گذشته فراهم نمایند.

 

دی ۱۴, ۱۳۹۴

فرصت مشارکت داوطلبان را قدر بدانیم

فرصت مشارکت درانتخابات مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی را به تهدید تبدیل نکنیم همانطورکه پیش بینی می شد با باز شدن فضای سیاسی کشورپس از انتخابات […]