ورزش فوتبال ازمقوله های مهم اجتماعی است که در بعضی از جوامع وکشور ها از مرز ورزش فراتر رقته وحیطه های مهم اجتماعی وسیاسی را تسخیر می کند.این جاذبه فوتبال است که باعث شد ه تا دولتمردانی که حتی علاقه ای هم به این ورزش ندارند را مجاب نمایند تا برای بهره برداری سیاسی،اجتماعی در حوزه فوتبال سرمایه گذاری کنند.در کشور ما اگرچه که ورزش فوتبال را غیر دولتی می نامند اما پر واضح است که تمام ارکان فوتبال در حوزه مدیریتی وسرمایه ای دولتی بوده وهمین امرزمینه شکوفایی این رشته جذاب ورزشی رامحدود کرده است.در حالیکه ورزش فوتبال ظرفیت های ذاتی خوبی برای اداره خود در بخش های مختلف را دارا می باشد در کشور ما بخاطر زیرچتر دولت بودن نتوانسته است به حداقل های خود دست یابد.وامروزباشگاههای معروف ما مثل استقلال وپرسپولیس با مشکلات فرا وانی در حوزه داخلی وبین المللی مواجه هستند.تنبیهات اخیرکنفدراسیون فوتبال آسیا دررابطه با این باشگاههای پرطرفدار بخشی از این مشکلات است.باشگاه استقلال وپرسپولیس با قدمتی بیشتر از نیم قرن در تاریخ ورزش کشوردارای ظرفیت های مهمی همچون حمایت های دهها میلیونی طرفداردر اقصی نقاط کشوراست که اگر در سایه مدیریت آگاهانه وتخصصی اداره شود نه تنها این مشکلات را نخواهد داشت بلکه این باشگاهها می توانند چندین رشته ورزشی دیگر درسطوح عالی قهرمانی را تحت پوشش خود قرار دهند.نگاه سیاسی وغیرتخصصی به موضوع ورزش و فوتبال در دهه های گذشته نه تنها از فرصت های پیش روی این دو باشگاه محبوب کشوراستفاده نکرده است بلکه برعکس فرصت ها را به تهدید تبدیل نمود ه اند تا جائیکه این دوباشگاه مهم کشورکه می توانند در داخل وخارج کشور خدمات قابل توجهی به جامعه ارزانی بخشند در مشکلات خو غوطه ور هستند.امید است دکتر سلطانی فربادانش وتجربه مدیریتی خود وبا استفاده از نظر نخبگان ورزشی برای همیشه مشکلات این دوباشگاه را در ابعاد مدیریتی وتخصصی حل وفصل نمایند.تابا رفع این مشکلات محدود کننده رمینه نشاط وشادابی جامعه جوان وعلاقمند به این دوباشگاه وسایر باشگاههای فوتبال کشوربرای همیشه برطرف شود.ما می توانیم با نگاه مثبت وسازنده به مسابقه فوتبال استقلال وپرسپولیس در سطح وسیعی از جامعه شور وشعف سازنده ومفید ایجاد کنیم واز این سرمایه انسانی برای ایجاد وحدت ملی بهره ببریم این مهم در سایه تدبیر ومدیریت علمی وتخصصی در حوزه ورزش محقق می شود.
علی محمدی
IMGL9132

بهمن ۲۴, ۱۳۹۵

سخن مدیر مسئول مسابقه استقلال وپرسپولیس فراتراز ورزش

ورزش فوتبال ازمقوله های مهم اجتماعی است که در بعضی از جوامع وکشور ها از مرز ورزش فراتر رقته وحیطه های مهم اجتماعی وسیاسی را تسخیر […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

سخن مدیر مسئول: درس های که باید بیاموزیم..

سخن مدیر مسئول: درس های که باید بیاموزیم.. حادثه اتفاق می افتد اما باید این حادثه قابل پیش بینی و کنترل باشد فاجعه پلاسگو نشان داد […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

دهه فجر فرصت طلایی برای بازخوانی ارزش های انقلاب

سخن مدیر مسئول دهه فجر فرصت طلایی برای بازخوانی ارزش های انقلاب آنچه که انقلاب اسلامی رابارورو به نتیجه رساند .نقش بی بدیل خمینی کبیرواطاعت پذیری […]