رای به کابینه علیرغم گلایه ها
پس از حمایت قاطع اصلاح طلبان از دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی ایشان شد انتظارمی رفت نفرات بیشتری از طیف اصلاح طلب در بین وزرا باشند که این انتظار در چینش کابینه برآورده نشد. نمایندگان اصلاح طلب در قالب فراکسیون امید بر اساس عقلانیت همچنان بر حمایت خود از آقای روحانی تاکید داشته وسعی دارند به وزرای معرفی شده رای اعتماد بدهند به جز یکی دو تا نفراز وزرا که به کار آمدی آنان شک وشبهه دارند.این حمایت از ریاست جمهور در بیانات آقای دکتر عارف هنگام دفاع از کابینه معرفی شده مشهود بود. شاید امید به تغییرات در سطوح مدیران میانی یکی از دلایل این همراهی با دولت دوازدهم توسط فراکسیون امید باشد. به نظر می رسد اگر اراده ای برای استقرار نظام شایسته سالاری در کشور فراهم نشود همچنان لابی های قدرت وثروت برانتصاب های مدیران عالی کشور تاثیر گذار وموجب نگرانی نخبگان کشور است.امید است دولت دوازدهم با تشکیل کمیته انتصابات در تمام سازمان ها ووزارتخانه های تحت پوشش شرایطی را فراهم نمایند تا از ظرفیت عظیم نیروی انسانی در مدیریت میانی ومدیران کل کشور به شکل مناسب با هدف ارتقاء بهره وری استفاده لازم بعمل آید.بی شک انتصاب افراد لایق در مدیریت کشورضمن ایجاد شور ونشاط اجتماعی سرعت رشد وپیشرفت کشور را تسهیل می کند.خدا حافظی با مدیران سنتی وهزینه ای وجایگزینی مدیران علمی وبرنامه محورمطالبه ای عمومی است که امید است دولت دوازدهم به نحو شایسته به آن توجه داشته باشد. علی محمدی ۹۶/۵/۲۸
۱۱۶۴۳_۶۳۵۶۶۸۸۲۴۵۸۹۹۱۳۸۵۱_s

مرداد ۲۸, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول:رای به کابینه علیرغم گلایه ها

رای به کابینه علیرغم گلایه ها پس از حمایت قاطع اصلاح طلبان از دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی ایشان شد […]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول فدای طفل خردسال شهیدی که سر داد تا ماسربلند باشد

سخن مدیر مسئول فدای طفل خردسال شهیدی که سر داد تا ماسربلند باشد در این دنیای وانفسا که بشریت در مستی قدرت وثروت غور می کندهنوز […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

دولت دوازدهم در انتصاب استانداران ،مدیران میانی ومدیران کل به تغییرات شکلی ومحتوای توجه نماید.

سخن مدیر مسئول دولت دوازدهم در انتصاب استانداران ،مدیران میانی ومدیران کل به تغییرات شکلی ومحتوای توجه نماید. توجه و حساسیت درتشکیل کابینه نباید مختص تعیین […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول : یک کابینه یک دنیا انتظار وتوقع

شاید تا این حد توقع برای انتخاب کابینه از یک رئیس جمهورمنتخب در طول سال های بعد از انقلاب بی سابقه باشد.با نگاه مثبت این انتظار […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

به بهانه روز خبر نگار من خبرنگارم با هزاررازنگفته ودرد در سینه آیا کسی من را درک می کند

هرروز که به خانه می روم گوشه ای از ذهنم درگیراین مساله است که خدایا نکند چیزی از دید من جا مانده باشد حواسم باید به […]