ورزش فرصت طلایی است برای سلامت ونشاط اجتماعی

درحالیکه کشور ایران رتبه بالای از نظرچاپ وتوزیع نشریات وهمچنین ساخت و پخش برنامه های مختلف ورزشی را در دنیا دارد اما رتبه ایران در انجام فعالیت های ورزشی روزانه بسیار پایین تر از سایرکشورها ی دنیا می باشد این نشان می دهد که مردم ایران بیشتر از ورزش کردن عاشق تماشا وحاشیه های ورزش هستند. نگاه تبلیغی به ورزش توسط دولتمردان وغافل شدن از اثرات معجزه آسای ورزش در پیشگیری از ناهنجاریهای جسمی وروحی افراد جامعه علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین درمان بردوش دولت بسترگسترش معضلات اجتماعی وافسردگی را در جامعه گسترش داده است.خوب است در هفته تربیت بدنی علاوه بر انجام فعالیت های نمادین ورزشی در محافل عمومی دانش آموزان ودانشجویان رابا اثرات مفید فعالیت های ورزشی در تامین سلامت عمومی وموفقیت تحصیلی آنان توسط اساتید وکارشناسان خبره آشنا نمود.

توجه به راهکارهای ذیل می تواند امکان توسعه برنامه های تربیت بدنی وورزش را در جامعه گسترش داد.

  1. اهتمام دولت به اجرای اصل سوم قانون اساسی مبنی بر توسعه ورزش رایگان برای عموم مردم
  2. نگاه تربیتی وعمیق  به موضوع ورزش بجای نگاه بازی وفوق برنامه در مراکز آموزشی وخانواده ها 
  3. توجه مدیران دولتی وخصوصی به گسترش ورزش همگانی نزد پرسنل تحت پوشش با هدف افزایش بهره وری در سازمان
  4. برداشتن نگاه در آمد زایی صرف به اماکن ورزشی وایجاد تسهیلات مناسب برای گسترش ورزش رایگان در اماکن ورزشی
  5. نگاه علمی به موضوع تربیت بدنی وورزش با هدف تربیت از طریق بازی وحرکت در مدارس و دانشگاههای کشور
  6. ایجاد وحدت مدیریت در ورزش کشوربا رویکرد توسعه ورزش همگانی و اولویت دادن به  ورزش بانوان
مهر ۲۷, ۱۳۹۹

به بهانه هفته تربیت بدنی وورزش

ورزش فرصت طلایی است برای سلامت ونشاط اجتماعی درحالیکه کشور ایران رتبه بالای از نظرچاپ وتوزیع نشریات وهمچنین ساخت و پخش برنامه های مختلف ورزشی را […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۹

نظام نامه فرهنگی واجتماعی دانشگاه فرهنگیان

مهر ۱۹, ۱۳۹۹

اربعین حسینی ع

سخن مدیر مسئول راهپیمایی اربعین ظرفیت عظیم فرهنگی برای جوانان   درست درایامی که ژست گیرندگان فرهنگی آغشته به غرب فریاد وا اسلاما سر می دهند وسعی […]