شاخه سبز

۰۱۰۰۱۳۶۱در تمام دنیا دولت ها سعی دارند از صنعت فوتبال حد اکثر استفاده را برای تحقق اهداف خود ببرند.اما در کشور ما بدلیل سیاسیت زدگی در فوتبال وسپردن مسوولیت های مهم فوتبال به افراد غیر علمی و غیر حرفه ای بر اساس سلیقه ورابطه روز به روز با تصمیمات غیر کارشناسی و من در آوردی به قهقرا می رود. حیف نیست این سرمایه ملی ورزشی را بدست افراد بی کفایتی بسپاریم که پس از سال ها مدیریت در این حوزه نتوانسته اند حمایت اهالی این رشته پر طرفدار را بدست بیا ورند وهرروز با تصمیمات غیر کارشناسی ریشه های فوتبال را می زنند. آخرین شاهکار این مدیران غیر علمی د رحوزه ورزش فوتبال تصمیم گیری در باره رایگان کردن بلیط مسابقات برای حضور بیشتر مردم بر روی سکو ها ست. که مورد اعتراض فدراسیون جهانی واقع شده است. دیدیم که این روش هم مثل روش های دیگر کمکی به جذابیت ورشدفوتبال کشور نکرده است. دیدن مسابقات دو هفته اخیر لیگ کشورگواه این مدعاست. آقای وزیر محترم،مدیران محترم عالی وزارت ، مدیران متخصص ورزشی که با آمدن شما امیدی برای بهبود وضعیت اسف یار ورزش کشور ایجاد شده بود.آیا هنوز وقت آن نرسیده است که باشهامت وتصمیمات جهادی از ملاحظه کاری های بی مورد دست بردارد وبداد ورزش کشورا ز جمله فوتبال برسید؟ اگر نمی توانید لطفا استعفا دهید. هدر دادن منابع اندک ورزش کشور وحرکت به عقب زیبنده دولت امید نیست. آقای وزیر محترم فوتبال بیمار ما طبیب دانا می خواهد بشنود ویک بار هم که شده به آن عمل کنید.

اسفند ۲, ۱۳۹۴

آقای وزیر فوتبال بیمار ما طبیب دانا می خواهد

در تمام دنیا دولت ها سعی دارند از صنعت فوتبال حد اکثر استفاده را برای تحقق اهداف خود ببرند.اما در کشور ما بدلیل سیاسیت زدگی در […]
بهمن ۴, ۱۳۹۴

بومی گزینی امر اجتناب ناپذیر

بومی گزینی برای توسعه وپیشرفت استان قم امری اجتناب ناپذیر است. بررسی دو دهه گذشته از عمر استان قم نشان می دهد علیرغم توجه ویژه مقامات […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۴

روزنامه شاخه‌ی سبز شماره ۲۴۷۸

  دریافت نسخه ۲۴۷۸ روزنامه شاخه‌ی سبز