به بهانه آغاز سال تحصیلی
تربیت بدنی وورزش حلقه مفقوده در آموزش و پرورش

علمای تعلیم وتربیت اعتقاد دارندانسان موجودی است با ابعاد جسمی ، عاطفی ، ذهنی وادراکی از نظر آنان تربیت در صورتی به تکامل می رسد که به همه ابعاد انسان توجه نداشته باشد. توجه افراطی به یک بخش از مقوله های تربیت وغافل شدن از سایر حیطه ها نه تنها سبب رشد وتعالی نمی شودبلکه مانع بزرگ در رسیدن به کمالات انسانی است. در حالی که این مهم در فلسفه آموزش وپرورش در بخش اهداف اصلی آمده است اما به دلیل اعمال نظرهای شخصی وسلیقه ای در سطوح مختلف آنچه که درنظام تعلیم وتربیت ما اتفاق می افتد توجه افراطی به حوزه شناختی وذهنی و بی توجهی مفرط به تربیت ابعاد جسمانی ،عاطفی واحساسی دانش آموزان است .نتیجه نگاه ذهن پروری درمدارس باعث نادیده گرفتن فعالیت های اساسی تربیت در دوره ابتدایی مانند فعالیت های پرورشی ، ورزشی ومهارت های زندگی می شود . بی توجهی به دروسی مانند هنر ، ورزش ، انضباط و فعالیت های پرورشی ومصادره آن ها به نفع دروس پایه مثل ریاضی و علوم با عث شده است خروجی های آموزش وپرورش در پایان دوره متوسطه که همان جوانان امروز هستند با شاخص های سلامت عمومی در ابعاد جسمی، روحی وروانی فاصله زیادی داشته باشند ومتاسفانه این روند غلط در دانشگاه هم ادامه می یابد تا مراحل اساسی تربیت از دست برود . نتیجه بی توجهی به ورزش دانش آموزان تربیت را به مخاطره انداخته بطوریکه هزینه های بیماری های حاصل از بی تحرکی به چند ین برابر افزایش یافته است با همین مقد مه ساده وکوتاه اگر با چشم باز به فضای فیزیکی مدارس ونگرش غالب مدیران سطوح مختلف آموزشی نگاه کنیم خواهیم دید به صورت افراطی بچه ها را صرفا به درس خواندن تشویق و ترغیب می کنند و به نیاز های حرکتی و عاطفی آنان مثل بازی های ورزشی و پرورشی ، هنر ، مهارت های زندگی توجهی همسو با برنا مه های آموزشی ندارند.
IMG14442737

شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

به بهانه آغاز سال تحصیلی تربیت بدنی وورزش حلقه مفقوده در آموزش و پرورش

به بهانه آغاز سال تحصیلی تربیت بدنی وورزش حلقه مفقوده در آموزش و پرورش علمای تعلیم وتربیت اعتقاد دارندانسان موجودی است با ابعاد جسمی ، عاطفی […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول لزوم تغییرات بنیادی در وزارت ورزش وجوانان

سخن مدیر مسئول لزوم تغییرات بنیادی در وزارت ورزش وجوانان امروز صنعت ورزش بد لیل کار کرد های گوناگون مورد توجه و اولویت دولت ها قرار […]
خرداد ۲۵, ۱۳۹۶

آینده مبهم باشگاه صبا موجب نگرانی جامعه ورزش قم است.

وقتی امتیاز باشگاه صبا باتری به استان قم واگذار شد موجی از نشاط وشاد بی جامعه ورزشی استان را فرا گرفت چراکه همه جوامع دوست دارند […]
خرداد ۸, ۱۳۹۶

نقش شورای شهر وشهرداران در توسعه ورزش

نمی دانم چرا وقتی صحبت از شورای شهر وشهرداری می شود عد ه ای تصور می کنند که کارشورای شهرو شهرداری فقط ساخت وساز وکار های […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۵

نشریه جدید ورزشی شماره ۳

آبان ۱, ۱۳۹۵

بررسی کارنامه دگتر گودرزی در وزارت ورزش

تجربه مشخص کرده است مدیرانی که با سبقه ورزشی یا جایگاه علمی و تئوریک گام به پله های اجرا می گذارند، نمی توانند از دالان های […]
آبان ۱, ۱۳۹۵

سلطانیفر گزینه مناسبی برای وزارت ورزش است

سید احمد سجادی از متخصصین علوم ورزشی ومدرس دانشگاه در ارتباط با معرفی آقای سلطانی فر بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان گفت سلطانی فر […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۵

صدای گرم شیر خدا خاموش شد

مرشد اصغر شیرخدا، بنیان‌گذار ورزش زورخانه‌ای درگذشت. علی اصغر شیرخدا که سال‌ها مدیریت زورخانه شیرخدا در میدان محمدیه تهران (میدان اعدام) را برعهده داشت؛ درگذشت. او […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۵

سرمقاله توسعه ورزش همگانی باسیاسیت های فعلی ورزش محقق نمی شود

سرمقاله: توسعه ورزش همگانی باسیاسیت فعلی واگذاری اماکن ورزش محقق نمی شود در حالیکه اصل سوم قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رایگان بودن تربیت […]