انتخاباتی

رعایت قانون برای همه از ملزومات یک انتخابات صحیح بوده وهمه باید برای برگزاری انتخابات پر شور با مشارکت بالا تلاش کنند.در برخی از انتخابات گذشته بوده اند افراد یا تشکلات مردمی و مذهبی مانند مساجد وهیات های مذهبی که امکانات عمومی را در اختیار جناح مورد علاقه خود قرار داده ودر برابر فعالیت جناح مقابل موانع ایجاد می کردند. این موضوع باید مورد توجه فرمانداران ومسئولین انتخابات قرار بگیرد.سوای تشکلات مذهبی ومردمی محلات مانند متولیان،مساجد،پایگاههای مقاومت وحسینه ها عده ای از تریبون های رسمی کشور مانند نماز های جمعه ومراسمات مذهبی ملی و سخنرانی های مناسبتی سعی در تبلغ افراد مورد علاقه خود و تخریب رقیب دارند. همه این موارد ضمن عدول از قانون ضایع کردن حق الناس است که توجیهات من در آوردی نمی تواند این عیب و بی قانونی را بپوشاند. امید است در انتخابات پیش رو فرصت برابر برای همه جناح های سیاسی جهت فعالیت وجذب مشارکت حد اکثری با توجه به شرایط حساس منطقه فراهم شود.احدی حق ندارد از ظرفیت های در اختیار اعم از دولتی و مردمی بصورت یک جانبه استفاده نماید.خواست همه فعالان سیاسی شرکت کننده در انتخابات پیشگیری وبرخورد با تخلفات انتخاباتی اینگونه ومشابه است تا موجبات دلسردی و کاهش مشارکت در انتخابات مهم پیش رو نباشیم
علی محمدی
۱۱۶۴۳_۶۳۵۶۶۸۸۲۴۵۸۹۹۱۳۸۵۱_s

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶

عدالت تبلیغاتی خواست همه فعالان سیاسی

رعایت قانون برای همه از ملزومات یک انتخابات صحیح بوده وهمه باید برای برگزاری انتخابات پر شور با مشارکت بالا تلاش کنند.در برخی از انتخابات گذشته […]