sporting

مرگ مهرداد اولادی و دهها سوال بی پاسخ …

مسوول کیست.

 

 

. علت مرگ او ایست قلبی اعلام شده است اما هنوز جزئیاتی درباره دلیل ایست قلبی او منتشر نشده است. … عده ای از کارشناسان فوتبال معتقدند مرگ او یادآوری این نکته است که ورزشکاران حرفه‌ای چرا وچگونه جوان مرگ می شوند ؟

چرا در سال‌های اخیر شاهد مرگ ورزشکاران حرفه‌ای در فوتبال هستیم ولی این رویه در گذشته سابقه نداشته است؟ شما مرگ  او را چطور ارزیابی می‌کنید؟ … آیا با بی تفاوتی نسبت به این موضوع باز شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود ؟ چه کسی پاسخگوی این اتفاقات دلخراشی است که دل میلیون ها هوادار ورزش فوتبال را جریحه دار میکند؟ آیا وظیفه فدراسیون فوتبال فقط برگزاری مسابقات است ؟ فدراسیون  چه آموزش های را برای پیشگیری  ورزشکاران حرفه ای  از این حوادث پیش بینی کرد ه است؟

شاید اگر پس از مرگ هادی نوروز احساس مسوولیت می کردیم امروزاولادی در بین ما بود . نورزوزی واولادی ها افرادی هستند که معروف بودند و همه از مرگ آنان مطلع شد ه اند اما دیگرانی هم به همین شیوه در سال های اخیر از جامعه فوتبال به این شیوه فوت کرد ه اند که کسی از آنان خبری منتشر نکرده است. با گسترش علوم ورزشی پیشگیری از این حوادث امکان پذیر است اگر ورزش را به اهلش بسپاریم وباور کنیم ورزش علم است نه ادع

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵

مرگ اولادی

مرگ مهرداد اولادی و دهها سوال بی پاسخ … مسوول کیست.     . علت مرگ او ایست قلبی اعلام شده است اما هنوز جزئیاتی درباره […]