تغییر گفتمان ساسی

images

رای صدرصد ی به تغییرگفتمان سیاسی در پایتخت

صندق های رای همیشه فریاد خاموش مردم بوده وهست. در انتخابات است که مردم خودشان حرف می زنند نه مدعیان دروغین آنان .پیام صندوق های رای باید سرلوحه کاردولتمردان و برندگان این دوره باشد اگرمی خواهند به سرنوشته بازندگان این انتخابات مبتلا نشوند. پیام دیگر انتخابات اخیر این بود که مردم از شعوربالای سیاسی برخوردارند وبه موقع نتیجه عملکرد مسوولین خود را ارزیابی و اعتماد آنان دائمی نیست.منتخبین مردم در مجلس خبرگان رهبری ودهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم بدانند اگرمردم به برنامه ها وگفتمان سیاسی شما رای دادند.بایداز این اعتماد پاسداری شود. وخود را از خواسته های مردم جدا نکنید.مردم با انتخاب معنا دار خود نشان دادند به نمایندگان آزاد ه ای نیاز دارند که با شجاعت جلوی بی قانونی واجحاف بیاستد وخواسته های آنان را فریاد بزنند.مردودین این انتخابات هم بد نیست به جای فرافکنی وربط این شکست به بیگانگان با آسیب شناسی در صدد اصلاح عملکرد گذشته خود باشند. همه بدانند این نظام مقدس که مدیون خون هزاران شهید گلگون کفن است متعلق به هیچ جناح وگروه سیاسی خاصی نبوده ونیست .بلکه گفتمانی مورد وثوق ملت بزرگ ایران است که در قول وعمل با منافع ملی وبین المللی سازگاری داشته باشد . همه مشاهده کردیم در این انتخابات استراتژی تمامیت خواهان برگفتمان تقابل ونزاع بادنیا در بعد بین المللی ونگاه ابزاری به مردم دربعد داخلی مهر مردودی خورد. ملت ایران نشان داد تغییراستراتژیک با حفظ ارزش ها متناسب با تغییرات منطقه در بعد خارجی وداخلی امری اجتناب نا پذیر است .امید ست همه کاندید ه های شرکت کننده  پیرو زوشکست خورد ه این انتخابات نتیجه آرای ملت را تمکین وبرای وحدت ووفاق ملی در شرایط خاصی که منطقه خاورمیانه دارد تلاش مضاعف داشته باشند.از رسانه ملی و همه رسانه های نوشتاری وگفتاری درخواست می شود با راهبرد وحدت ملی برنامه های خود را دنبال تا افق های روشنتری پیش روی کشور عزیزمان ایران اسلامی قرار بگیرد.

 

 

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴

رای صدرصد ی به تغییرگفتمان سیاسی در پایتخت صندق های رای همیشه فریاد خاموش مردم بوده وهست. در انتخابات است که مردم خودشان حرف می زنند […]