سخن مدیر مسئول

فدای طفل خردسال شهیدی
که سر داد تا ماسربلند باشد

در این دنیای وانفسا که بشریت در مستی قدرت وثروت غور می کندهنوز هستند مردان مردی که رفتن عزتمندانه را بر ماندن خفت بارترجیح می دهند.اگرچه که این انقلاب در آغاز راه خود هشت سال باخلق صحنه های زیبای ایثاروشهادت مردانه در برابر تمام زورگویان دنیا ایستاد وهزاران شهید وجانباز را تقدیم اسلام وانقلاب کرد.اما این روحیه شهادت طلبی که میراثی ست از ارباب عاشقان مولا حسین ابن علی (ع)) تمام شدنی نیست وتا زمانیکه این روحیه در وجود تک تک جوانان ایرانی جاری است هیچ ابر قدرتی توان مقابله با کشور اهلبیت عصمت وطهارت را ندارد.آفرین بر غیرتت شهید بزرگوار حججی عزیز چقدرخوب پیروی از امامت را آموختی و با انتخاب آخرت طلبی بر عافیت طلبی جاودانگیت راتضمین کردی. شهید حججی یکبار دیگر به ما درس آزادگی واطاعت پذیری از منویاتی را آموخت که امام حسین (ع))ظهر عاشورا با نثار جان مبارکشاآن را فریاد زدند. بیاییم اکنون که شهدای مدافع حرم و شهید حججی ها با قامتی ایستاده وسر بلنداز آرمان های اسلام وانقلاب دفاع می کنندبا خود عهد ببندیم بخاطر متاع دنیایی بر سرقدرت وثروت به آرمان های این شهیدان عزیز خیانت نکنیم.مسئولیت ما با این ایثارگری ها بیشتر وادامه این راه سربلند وظیفه تک تک ایرانیان خصوصا دولتمردانی است که از صدقه سر این شهدا به قدرت رسید ه اند. والعاقبه خیرللمتقین.
علی محمدی
حججج

مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول فدای طفل خردسال شهیدی که سر داد تا ماسربلند باشد

سخن مدیر مسئول فدای طفل خردسال شهیدی که سر داد تا ماسربلند باشد در این دنیای وانفسا که بشریت در مستی قدرت وثروت غور می کندهنوز […]