دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشگاه فنی وحرفه ای با گستره کشور و ۱۷۰ دانشکده وآموزشکده در سراسر کشور وبیش ۲۰۰ هزار دانشجو سومین دانشگاه بزرگ کشور است که بدلیل ضعف مدیریت در ادوار گذشته کمتر توانست از حداقل حقوق خود برخوردار شود .خوشبختانه با اقدام به موقع وزیر محترم علوم وانتصاب جناب آقای دکتر شمس که سابقه حضور در سطوح عالی مدیریت این دانشگاه را داشته است.موجی از نشاط وامید نزد مدرسین،کارکنان ودانشجویان برای رسید به حقوق خود وارتقاء جایگاه علمی واداری در این دانشگاه ایجاد شده است.همگان می دانند دانشگاه فنی وحرفه ای امید فارغ التحصیلان هنرستان های آموزش وپرورش ومحور ارتباط دانشگاه با حوزه صنعت است.اگر دانشگاه فنی و حرفه ای مورد توجه مسئولین کشور و وزارت علوم قرار بگیرد. قطعا دغدغه های مسئولین عالیرتبه کشور از جمله مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی،تولید واشتغال تا حدود زیادی مرتفع می شود.امید است با حضور جناب آقای دکتر شمس در راس این دانشگاه و استفاده از ظرفیت های فراوان این دانشگاه در بخش سخت ونرم افزاری واستفاده از توان داخلی شاهد تحولات اساسی در راستای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی،تولید واشتغال باشیم.

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶

افق های روشن فرا روی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

دانشگاه فنی وحرفه ای با گستره کشور و ۱۷۰ دانشکده وآموزشکده در سراسر کشور وبیش ۲۰۰ هزار دانشجو سومین دانشگاه بزرگ کشور است که بدلیل ضعف […]