دهه فجر

سخن مدیر مسئول

دهه فجر فرصت طلایی برای بازخوانی ارزش های انقلاب
آنچه که انقلاب اسلامی رابارورو به نتیجه رساند .نقش بی بدیل خمینی کبیرواطاعت پذیری مردم از فرامین آن آزاد مرد تاریخ بشریت بود.مردم ایران امام خمینی(ره)را یک روحانی باتقوا،شجاع،مدیر،مدبر، واز همه مهمتر اورا فردی ساده زیست ومردمی می دانستند.شاید همین ویژگی ها بود که ازامام خمینی یک رهبرکاریزماتیک مذهبی با درجه مقبولیت عالی ساخته بود.امام با شعاراسقرارحکومت دینی،مبارزه با فساد وتبعیض،داد خواهی از مظلومان، وارد مبارزه با حکومت ستمشاهی شد وجوانان ایرانی مردانه تا پای جان برپیمانی که با او بسته بودند ایستادندتا انقلاب به پیروزی رسید. وفاداری مردم به امام امت بعدازانقلاب بیشتروبا رحلت امام هم متوقف نشد وبا بیعت مجدد با رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای حفظ وادامه پیدا کردبگونه ای که جوانان امروزی که امام خمینی را ند یده بودند . به تبعیت از پدران خود پرچمی را که او بر افراشته بود تحت هدایت های مقام معظم رهبری ادامه دادند.اکنون پس از فراز ونشیب های فراون وباگذشت سی وهفت سال از انقلاب همچنان بر سر آرمان های که پداران ما با خمینی کبیر بسته اند وفادار مانده وبرای موفقیت این انقلاب تلاش می کنیم. لازم است در دهه پیروزی انقلاب ضمن قدر دانی از جانفشانی عزیزانی که با دادن جان خود این انقلاب را در برابردشمنان حفظ نموده اند. با هوشیاری پاسدارآرمان های امام خمینی به نفع مظلومین ومبارزه با ظالمین در داخل وخارج کشور باشیم یادمان باشد امام خمینی پرچمدار ساده زیستی وتقوا بود اواز تملق وچاپلوسی بدوروخود را خادم مردم می دانست وبارها وبارها فرمودند اگر به من یک خدمتگذار بگوئید بهتر از این است که رهبر بگوئید.وظیفه همه مدعیان پیروی از خمینی کبیر خصوصا مسئولین نظام جمهوری اسلامی است با مرور بر اهداف انقلاب به این سوالات پاسخ دهند که ترویج روحیه اشرافی گری ، خارج شدن از دایره مردم ،فخر فروشی ،دلبستگی بیش از حد به امورات دنیوی،چشم امید داشتن به بیگانگان با کدام از آرمان های انقلاب سازگاری دارد که متاسفانه این فرهنگ رو به فزونی است باید دلسوزان انقلاب با آسیب شناسی این موارد فاصله ایجاد شده بین مردم ومسئولین را ترمیم وبا مرور آرمان های امام ورهبری انقلاب را از خطر های احتمالی که دشمن در پی ایجاد آن است را حفظ نمائیم بی شک راه نجات از انحراف های پیش رو الگو گیری ازرهنمود های امام خمینی،رهبرمعظم وشهدای انقلاب اسلامی است. این ایام باید یاد آور این ارزش های ماندگار باشد.neshat nahaei 63_Page_1

بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

دهه فجر فرصت طلایی برای بازخوانی ارزش های انقلاب

سخن مدیر مسئول دهه فجر فرصت طلایی برای بازخوانی ارزش های انقلاب آنچه که انقلاب اسلامی رابارورو به نتیجه رساند .نقش بی بدیل خمینی کبیرواطاعت پذیری […]