دولت دوازدهم

سخن مدیر مسئول
لزوم تغییرات شکلی ومحتوایی در دولت دوازدهم

بر اساس یک نظریه ساده مدیریتی باید متناسب با تغییرات محیطی راهبرد ها مدیریتی راتغییرداد تا در میدان رقابت اجتماعی بازنده نباشید این تغییرات در سازمان های اجتماعی بیشترودر ابعاد اهداف،برنامه و ساختار تشکیلاتی محقق می شود.
با این مطلب کوتاه باید گفت در شرایطی که تغییرات محیطی منطقه در بعد بین الملل و داخلی تغییرات بنیادی بوده است تغییر در استراتژیک دولت دوازدهم امری اجتناب ناپذیر است که این تغییرات باید از مسئولین عالیرتبه کشورشامل(وزرا،استانداران و..) آغاز وتا برنامه های جاری را شامل شود.قطعا .
اصرار بر ماندن و قانع بودن به وضعیت موجود راه به جایی نخواهیم برد.
تاکید بر استفاده ازنیروهای سنتی و باتجربه در دولت یازدهم که آمیخته به کهولت سن وکندی در تصمیمگیری بود بعضا موجب اتلاف وقت وسرمایه ملی وسرعت خدمت رسانی را کند کرد..عبور ازنسل های مدیریتی گذشته اعتماد کردن به جوانان وچهر ه های جدید در حوزه مدیریت کلان کشور که وعده اصلی رئیس محترم جمهور بود موجی از نشاط وامید را در جامعه و افراد متخصص و آماده به خدمت ایجاد کرده است .امید واریم با تعیین شاخص های مناسب برای اولین باردر دولت دوازدهم موضوع شایسته سالاری مورد توجه عملی قرار بگیرد..
شاید در فرهنگ ما کناره گیری از قدرت سخت باشد اماخوب است قبل از اینکه رئیس جمهور این تصمیم را بگیرند خود مدیران عالی داوطلبانه فضای خدمت را به نیروهای کار آمد و با انگیزه تربسپارید.
امیدواریم یک روز مسئولان ما پایین آمدن از پله های قدرت را مثل بالا رفتن از آن رایاد بگیرنداگر مثل زمان امام راحل(ره) جوانان را باور کنیم و فرصت خدمت را برای آنان فراهم کنیم قطعاوضع جامعه به مراتب بهتر از امروز خواهد بود
منتظر می مانیم تا به وعده ریاست محترم جمهور در خصوص جوان سازی کابینه نمره مناسب بدهیم. دکترعلی محمدی

.

photo_2017-07-01_15-17-55

تیر ۱۲, ۱۳۹۶

لزوم تغییرات شکلی ومحتوایی در دولت دوازدهم

سخن مدیر مسئول لزوم تغییرات شکلی ومحتوایی در دولت دوازدهم بر اساس یک نظریه ساده مدیریتی باید متناسب با تغییرات محیطی راهبرد ها مدیریتی راتغییرداد تا […]