۵۵۵neshat-1

رهبری متعلق به کل جامعه است جنا ح ها سیاسی از رهبری هزینه نکنند.

نوکیسه های سیاسی ،تمامیت خواهان قدرت،متحجرین دیروز،مردودی های نهضت خمینی کبیرکه دل امام را با افکار متحجرانه  خودخون کرده ا ند امروز خود را مالک مملکت می دانند. وحاضر نیستند حتی یاران امام وهمرزمان شهدای هشت سال دفاع مقدس را در کنار خود تحمل کنند. آنان سعی دارند با برچسب های ناجور ومن درآوردی خود به جای ایجاد وحدت درجامعه یاران انقلاب را به  خودی وغیر خودی تقسیم کنند .این افراد برای تحقق امیال حزبی وجناحی خود هرجا که کم می آورند.از نام شهدا،امام،رهبری،ولایت فقیه، ونهاد مقدس بسیج وعلائم ارزشی دوران دفاع مقدس مثل چفیه هم استفاده می کنند.

در آستانه انتخابات احزاب، جناح ها، شخصیت های سیاسی توجه داشته باشند مصادره ارزش های انقلاب، استفاده از پول بیت المال و ظرفیت های ملی توسط هرکس و هر جناحی که باشد ناثواب بوده و تحمل مردم را بر نمی تابد. گروه های سیاسی بدانند حفظ حریم ارزش های نظام مثل جایگاه رفیع رهبری و نهاد های انقلابی ازخطوط قرمزی می باشد که هیچ کس حق عبور از آن  را ندارد. استفاده شخصی  از این سرمایه های گران سنگ جهت بهره برداری سیاسی مطلقا ممنوع است. افراد مسئول و تصمیم گیر و تصمیم ساز مراقب باشند و از هرگونه صحبت های تفرقه انگیز با گرایش خاص بشدت پرهیز کنند. دادن عنوان ضد ولایت فقیه امروز از جمله مواردی است که به راحتی به افراد نسبت داده می شود که این شیوه از قضاوت بدون داشتن شاخص های مشخص به کسانی که جان ومال خود را در عمل برای این انقلاب هزینه کرده اند به نفع نظام نیست  .این شیوه  حذف ناجوانمردانه قطعا یاران صدیق انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی را دلگیر و تبعات خوبی برای انقلاب در بر نخواهد داشت . این افراد به غلط تصور می کنند با دادن این عناوین نا مناسب به یاران خودی حافظ انقلاب و خون شهدا هستند. مدعیان این عناوین تفرقه انگیز در جامعه خودشان را فداییان ولایت قلمداد می کنند و رقیب سیاسی خود را ضد ولایت فقیه  در حالی که ممکن است خیلی از اقدامات هر دو گروه با رهنمود های رهبری وتوصیه ایشان به وحدت و برادری همخوانی نداشته باشد. همه بدانند ملت بزرگ ایران با درک و شعور سیاسی اجتماعی خود پس از سی و شش سال، قضاوت گران خوبی برای انتخاب هستند؛ لطفا احزاب سیاسی به این شعور همراه با آگاهی احترام بگذارند واجازه بدهند مردم تصمیم بگیرند که خادمین و خائنین به نظام و انقلاب چه کسانی هستند؛ عده ای از شخصیت های سیاسی هم سعی نداشته باشند با استفاده از منابع قدرت به انتخاب مردم جهت بدهند. این اقدام آنان منطبق با قانون اساسی ودر جهت منافع ملی نخواهد بود.

 

بهمن ۷, ۱۳۹۴

رهبری متعلق به کل جا معه است

رهبری متعلق به کل جامعه است جنا ح ها سیاسی از رهبری هزینه نکنند. نوکیسه های سیاسی ،تمامیت خواهان قدرت،متحجرین دیروز،مردودی های نهضت خمینی کبیرکه دل […]
دی ۲۰, ۱۳۹۴

بیانات رهبری راهبرد حداکثری برای مشارکت

عوامل اجرایی ونظارتی انتخابات پیام مقام معظم رهبری را بشنوند وبه آن عمل کنند. سخنان مهم مقام معظم رهبری در جمع مردم قم در سالگرد گرامیداشت […]