images

پیروزی بزرگ ملت ایران در سایه سکوت رسانه ای

چه زود فراموش کردیم که پس ازسال ها بلا تکلیفی موضوع هسته ای ایران که فشار های زیادی را در ابعاد مختلف به مردم وارد می کرد در سایه  استراتژیک عاقلانه دولت تدبیر وامید وهدایت های هوشمندانه مقام معظم رهبری با پیروزی ملت ایران همراه شد..وبهانه را از دست دشمن برای اعمال تحریم های ظالمانه گرفت . چه زود تعبیر مقام معظم رهبری درتوصیف شخصیت تیم مذاکره کننده را که آنان را افرادی مطمئن وانقلابی خواند را فراموش کرده ایم . چه زود فراموش کردیم که عمده مردم در هنگام افطار وشب های قدرومراسمات مذهبی برای موفقیت تیم مذاکره کننده  چقدر خالصانه و با در نظر گرفتن نام ایران بدور از تعلقات حزبی وجناحی  دعا کردند .و چه زود فراموش کردیم وقتی نتایج مذاکرات اعلام شد مردم به صورت خود جوش درخیا بان ها به شادی وشور و شعف پرداختند .وبلاخره چه زود فراموش کردیم که سران سه قوه درصحبت ها وموضع گیری های بعد از برجام از زحمات  تیم مذاکره کننده ونتایج آن تقد یر وتشکرنمودند .

سوال اساسی این است که چه اتفاقی افتاد پس از اعلام حقانیت ایران اسلامی که حکم پیروزی بزرگ برای ملت عزیز ما در برابر قدرت های  جهانی داشت همه رسانه ها از جمله رسانه ملی سکوت اختیارکردند وبه اندازه یک دهم شور وشعفی که درمناسبت های کوچکتر از این موفقیت که در تاریخ انقلاب رخ داده است مایه نگذاشتن پس کی قرار است فرهنگ شادی ملت وقدر دانی از سرداران شجاع ملی در جامعه ترویج پیدا کند این رسالت مهم وظیفه کیست.چرا فقط باید در برابر مشکلات اغراق اما در برابر موفقیت ها روزه سکوت بگیریم چه کسی از این فرهنگ غلط سود می برد آیا بهانه ای مهمتر از این می توانست جشن ملی را در تاریخ ثبت کند . چرا به هرموفقیت مهمی که در کشور غزیزمان ایران رخ می دهد با نگاه جناحی وحزبی ومنفعت طلبی نگاه می کنیم . به نظر می رسد این حق مطلب دربرابر این پیروزی بزرگ ادا نشد ورسانه ها بخصوص ازخود مایه  نگذشت .

آذر ۲۶, ۱۳۹۴

سانسوررسانه ملی ….

پیروزی بزرگ ملت ایران در سایه سکوت رسانه ای چه زود فراموش کردیم که پس ازسال ها بلا تکلیفی موضوع هسته ای ایران که فشار های […]