سخنان ورزشی رهبر

۰۱۰۰۱۳۶۱

مسوولین ورزشی کشورسخنان مقام معظم رهبری را سرلوح کار خود قرار دهند

این اولین باری نیست که مقام معظم رهبری از جاذبه ورزش وقهرمانان ورزشی برای هدایت جامعه به سوی دین،اخلاق ومعنویت سخن می گویند شاید به لحاظ این جاذبه الگو دهی است که در جای دیگر می فرمایند در دستگاه ورزش کشور باید نیرو های معتقد وحزب الهی حضور داشته باشند. ایشان از تاثیر  برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در صحنه های بین المللی مانند پیروزی در میدان جنگ یاد می کنند و درجمع مسوولین برگزاری کنگره شهدای ورزشکار می فرمایند ایستادن بانوی ورزشکاربرسکوی قهرمانی با حجاب اسلامی ، سجده شکرورزشکاران در هنگام پیروزی وحاضر نشدن در مقابل رژیم صهیونیستی بالاتر از قهرمانی است.. همه این بیانات راهبرد های اساسی است که باید متولیان ورزش کشوربا اعتقاد در صدد تحقق این فرایض وارزش ها باشند. بی شک توجه به این بیانات ارزشمند نیاز به باور های اعتقادی وارزشی  مسوولین ورزش دارد که شاید تعبیرضرورت حضور نیروهای ارزشی در دستگاه ورزش کشور در راستای تحقق این مهم باشد. با یک مرورکلی برساختارتشکیلاتی و مدیران ارشد این دستگاه مهم وتاثیر گذارخلع مدیریت کیفی نیروی انسانی مشهود است بطوریکه افرادی بیش از سه دهه در مسوولیت های حساس مشغول به کار هستند که روحیه آنان با راهبردهای ترسیم شده توسط رهبری سازگاری ندارد. اختلاط بیش از حد نیروهای مرد وزن درمدیریت فدراسیون ها واعزام ها ی خارجی از یک سو توجه افراطی به کسب عناوین قهرمانی با هر قیمت از سوی دیگر توسط بعضی از مدیران و مربیان ورزشی نمی تواند زمینه تحقق بیانات مقام معظم رهبری را عملی کند.این دغدغه همیشه در نیرو های ارزشی ورزش کشور که جایگاهی درمدیرت کلان وتاثیر گذارورزش ندارند وجود دارد. انتظار می رفت با حضور دکتر گودرزی این وضعیت اصلاح شود که این اتفاق مهم صورت نگرفت وظاهرا ایشان دراین جماعت کثیر ذوب شد ه اند ویا توان اصلاح کیفی مدیریت نیروی انسانی ورزش کشور را با رویکردارزش مداری ندارند. این نگرانی مدیریتی در حالی مطرح است که امروز نیرو های ارزشی ومتخصص ورزش کشور فراوان هستند که آمادگی برای خدمت در راستا ی بیانات مقام معظم رهبری را دارند.اما مجالی برای آنان فراهم نمی شود واین افراد همیشه در سایه قرار دارند. انتظار این است جناب آقای دکتر گودرزی برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب دریک فراخوان همگانی از نیرو های انقلابی ورزش کشوربا شجاعت دعوت به همکاری نمایند تا برای همیشه محیط ورزش کشورمحیطی پاک ترو با سلامت کاملتر نسبت به شرایط فعلی در خدمت جوانان کشور ایران اسلامی قرارگیرد.

 

 

 

 

بهمن ۱۴, ۱۳۹۴

سخنان رهبر انقلاب به مسوولین ورزش

مسوولین ورزشی کشورسخنان مقام معظم رهبری را سرلوح کار خود قرار دهند این اولین باری نیست که مقام معظم رهبری از جاذبه ورزش وقهرمانان ورزشی برای […]