سید حسن

 

اگرچه طبق قانون اساسی مترقی کشورعزیزمان ایران تمام ساختارحکوم مستقیم وغیرمستقیم براساس رای مردم اداره می شود وحکومت در جمهوری اسلامی ملوک الطوایفی وموروثی نیست. اما مردم تعلقات وخاطراتی را با امام (نهضت ۵۷) خود یعنی خمینی کبیر دارند که دوست ندارند به دست فراموشی سپرده شود واز هرزوزنه ای که بوی خمینی را بدهد استقبال می کنند. اعلام آمادگی غیررسمی حجت الاسلام  سید حسن خمینی برای شرکت در انتخابات خبرگان با استقبال اکثر جناح ها وگروه های سیاسی کشورهمراه شده است. مخصوصا در شرایط فعلی کشور که لازم  است یک بار دیگرنام خمینی برفضای کشور تنین انداز شوده چراکه هم دوستاران خمینی کبیر خوشحال و بانشاط می شوند وهم دشمنان خمینی لرزه برتنشان می افتد. اگر این نام از خانواه ونوه امام راحل (ره) باشد بهتر اگر این فرد سید حسن خمینی باشد که پرورش یافته عملی پدرگرامی شان حاج احمد آقا وپد ربزرگ خود امام امت باشد که در عنان جوانی بسیار پخته تر از آنچه که انتظار می رفت نظام ور هبری را همراهی فرمودند باید گفت نور اعلی نور است. با ورود سید حسن خمینی  به عرصه سیاست برای حضور در مجلس خبرگان می توان امید داشت که دوباره یک خمینی دیگر با همان اقتدار در کلام وچهره در راه است.طرح این موضوع هم باعث شادی طرفداران ودوستاران خمینی کبیر وامت اسلامی سراسر جهان می شود وهم افق های روشن برای تغییرات رویکردی کلان مجلس خبرگان  نسبت به مسائل روز دنیا با توجه به تغییرات دانش روز و گسترش شبکه های ماهواره ای واطلاعاتی می شود. سید حسن خمینی علاوه بر نوه امام بودن از شرایط ممتاز علمی وعملی در حوزه جمهوری اسلامی برخوردار می باشند که می تواند جریان اصول گرایی را به روز وزمینه بروز نبوغ فکری جدید منطبق با دیدگاه های ناب امام خمینی را همراه با تحولات جهانی به نفع ایران اسلامی رقم بزنند. به نظر می رسد دعوت برای حضور ازاین شخصیت برجسته توسط اکثرگرو ه های سیاسی جامعه با گرایش های متفاوت نشان از این ضرورت دارد. پذیرش این دعوت اگرچه می تواند چالش های رابرای ایشان رقم بزند اما به نفع آینده نظام وانقلاب است که زمینه حضورنامبرده را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان با توجه به حساسیت های که مجلس  خبرگان در شرایط کنونی دارد را فراهم  نمایند. سید حسن خمینی بادرایت وپختگی کاملی که در حوادث سال های اخیر از خودشان بروز داد ه اند می تواند تردید را از اصول گرا های سنتی دور کند که ایشان همچون جده بزرگوارشان استقلال در رای وتصمیم گیری داشته ومنافع ملت وانقلاب را که با نام خمینی کبیر گره خورده است را با هیچ چیز عوض نمی کنند . در پایان وظیفه همه گروه های سیاسی  است که حرمت ظرفیت های انقلاب وشخصیت های برجسته نظام همچون سید حسن خمینی ها را حفظ نموده تا ازاین ظرفیت ها بتوانیم در تحقق آرمان های امام راحل(ره) ورهبرمعظم ا نقلاب حد اکثر بهره را ببریم . نویسنده معتقد است که حضور سید حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان می تواند باعث ایجاد شور وشعف واتحاد بیشتر داخلی در برابر دشمنان قسم خورده نظام اسلامی شود.             

 

آذر ۲۴, ۱۳۹۴

بوی خمینی در فضای کشور استشمام می شود

  اگرچه طبق قانون اساسی مترقی کشورعزیزمان ایران تمام ساختارحکوم مستقیم وغیرمستقیم براساس رای مردم اداره می شود وحکومت در جمهوری اسلامی ملوک الطوایفی وموروثی نیست. […]