شهدای زنده

درحالی که با زحمت فراوان گروه تفحص هرچند ماه یکبارتعدادی ازشهدای مفقود جنگ تحمیلی را شناسایی وبردوش مردم در شهرهای مختلف تشیع و مورد قدردانی قرار می دهد..که این اقدام در جای خود بسیار ارزشمند و از اراده نظام مقدس اسلامی برای حفظ ارزش های هشت سال دفاع مقدس حکایت دارد.ایکاش یکی هم سراغی از همرزمان نیمه جان این شهدا ی گرامی را می گرفت که امروز پس از سال ها از پایان جنگ روزگار را به سختی سپری می کنند.آیا کسی علت این موضوع را می داندکه چرا علیرغم تاکید امام راحل(ره) که فرمودند نگذارید این انقلاب به دست نا اهلان ونا محرمان بیا فتد کمترکسی ازحاکمان وقتی به قدرت می رسند .علاقمند ددر انتصاب های خود این شاخص مهم را مو رد توجه قرار دهند وچرا این توصیه مهم پس از رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی روز به روز کمرنگتر شد ه است تا جائیکه بعضی از افتخار آفرینان دوران جنگ مجبورند برای حفظ موقعیت خود وانجام کارهای روزمره زندگی افتخاررزمنده اسلام بودن خود را در مراکز آموزشی و ادارات کتمان کنند. تابلکه از تنه تازه به دوران رسید ه هایی که هرچه دارند از صدقه سر همین عزیزان هست در امان
باشند.خوب است در کنارهمتی که در پاسداشت شهدای عزیز باز مانده از دوران مبارزه وجود داردکمی هم به فکر همرزمان این عزیزان باشیم که در قید حیات هستند تا مشکلات بیکاری فرزندان وبیماری های بجا مانده از جنگ روزگار را بر آنان سخت نکند. و از کنایه وزخم زبون خانواده وفرزندانشان در امان باشند.مراقب باشیم در باز تعریف بسیج برای جوانان امروز ازآرمان ها ورشادت های بسیج دوران دفاع مقدس فاصله نگیریم و در گذر زمان بسیج این واژه زیبای قرن که مولد خمینی کبیر است تحریف نشود.پیشنهاد می کنم امروز که بسجیان دوران دفاع مقدس در مرز بازنشستگی به سر می برند دولتمردان خصوصا مروجان فرهنگ ایثاروشهادت از این عزیزان برای سخنرانی وبیان خاطرات در مراکز آموزشی دعوت نمایند تا با جوانان بدون واسطه از رشادت های همرزما نشان سخن بگویند.به نظرم ا ین بهترین راه حفظ وپاسداشت ارزش های هشت سال دفاع مقدس است.Scan_Pic0022

آذر ۱۶, ۱۳۹۵

آیا امروزکسی سراغ شهدای زنده را می گیرد

درحالی که با زحمت فراوان گروه تفحص هرچند ماه یکبارتعدادی ازشهدای مفقود جنگ تحمیلی را شناسایی وبردوش مردم در شهرهای مختلف تشیع و مورد قدردانی قرار […]