شهرداری تهران

۵۴۲۱۹۷_۱۷۰

اقدام  ستودنی شهرداری تهران برای آموزش عمومی شهروندان در حوزه سلامت.

موضوع سلامت وسبک زندگی سالم از جمله موضوعات مهمی است که شهرداری تهران اخیرا از طریق نصب بیلبورد های گرافیکی زیبا که حاوی مطالب آموزشی و هشدار دهنده در حوزه بهداشت وسلامت همشهریان تهرانی است مردم را با موضوعا ت مهمی نظیرپرهیز از خوردن بیش از حد نمک وغذا های پرکالری وهمچنین یاد آوری علل چاقی وسکته های ناگهانی  به صورت بصری آشنا می کند.عادات بد غذایی وکم تحرکی ازخطرات پنهان زندگی  امروزی است که در کمین سلامتی انسان ها قرار دارد .تشویق به ورزش وتحرک واستفاده ازتغذیه سالم با رویکرد گیاهی جهت رهایی از معضلات چاقی وسکته های نا گهانی بسیار مهم وحیاتی است که خوشبختانه مورد توجه مدیران شهری تهران قرار گرفته است. این دقت وحساسیت نسبت به سلامتی شهروندان وداشتن  دغدغه برای افزایش آگاهی مردم  بصورت  تابلو های گرافیکی در جای جای شهر تهران قابل مشاهده است که جای تقدیر وتشکر دارد.خوب است سایر شهرداری های کشوربا الگو گرفتن ازاین اقدام شهرداری تهران در حوزه های سلامت،ورزش وپیشگیری ازخطرات چاقی وآموزش مهارت های زندگی سالم اقدام نمایند. آمار های موجود حاکی ازافزایش ۵۰ درصدی چاقی در جامعه دارد . توجه به  ترویج فرهنگ پیشگیری وبهداشت عمومی  همشهریان که درکلان شهر تهران شاهد آن هستیم  درکشور های توسعه یافته بشدت مورد توجه است .این اقدامات شهرداری درراستای اعمال مدیریت علمی براساس شاخص های توسعه یافتگی کلان شهر های معروف دنیا  از طریق آموزش عمومی به شهروندان بوده که موجب ارتقاء سلامت فردی واجتماعی و صرفه جویی درهزینه های سنگین درمان شده است . در کنار توجه به سلامت همشهریان از طریق آموزش همگانی توسط شهرداری تهران داشتن اولویت در کارها وسرعت عمل مناسب در پروژه های عمرانی وشهر سازی وهمسونمودن برایند نیرو ها ی خدماتی و فنی ومهندسی از ملزومات مدیریت شهر ی است که در کلان شهر تهران به شیوه مناسبی مورد توجه قرار گرفته است . مدیریت کلان شهرتهران ازمدیریت های بسیارمشکل وسخت است که نیاز به مدیران جهادی وعملیاتی دارد تا با رعایت شاخص های استاندارد بتواند به موضوعات مختلف شهروندی توجه کافی داشته باشد. اقدامات شهرداری تهران درتوسعه فضا های ،فرهنگی،ورزشی،هنری واطلاع رسانی وآموزش همگانی از طریق نصب تابلو های زیبا درخیابان ها، وبزرگراه های سطح شهرطی سال های گذشته اثرات خوبی درافزایش آگاهی عمومی مردم در ارتباط با پیشگیری از بیماری ها داشته است. انتظار است در راستای توجه به سلامت همشهریان پایتخت شهرداری با کمک سایر نهاد ها وسازمان های دولتی وبا توجه به تجارب کشورهای دنیا وشهر های پرجمعیت نسبت به حل معضل ویران کننده آلودگی هوا وترافیک تصمیمات انقلابی و عملیاتی اتخاذ فرمایند.تا مردم چند میلیونی تهران از حداقل های هوای سالم که عامل سلامتی آنان است بهره مند شوند.

 

 

دی ۲۸, ۱۳۹۴

اقدام ستودنی شهردار تهران

اقدام  ستودنی شهرداری تهران برای آموزش عمومی شهروندان در حوزه سلامت. موضوع سلامت وسبک زندگی سالم از جمله موضوعات مهمی است که شهرداری تهران اخیرا از […]