شیر خدا

مرشد اصغر شیرخدا، بنیان‌گذار ورزش زورخانه‌ای درگذشت.
علی اصغر شیرخدا که سال‌ها مدیریت زورخانه شیرخدا در میدان محمدیه تهران (میدان اعدام) را برعهده داشت؛ درگذشت.
او برادر مرشد مشهور جعفر شیر خدا است. عباس شیرخدا نیز برادر دیگر اوست که به‌عنوان چهره ماندگار مرشدی در صداوسیما به ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای پرداخته است
شیرخدا

تیر ۱۲, ۱۳۹۵

صدای گرم شیر خدا خاموش شد

مرشد اصغر شیرخدا، بنیان‌گذار ورزش زورخانه‌ای درگذشت. علی اصغر شیرخدا که سال‌ها مدیریت زورخانه شیرخدا در میدان محمدیه تهران (میدان اعدام) را برعهده داشت؛ درگذشت. او […]