صعود تیم ملی

بدون تعارف نقش کی روش در صعود به جام جهانی فوتبال اون هم قبل از دو بازی پایانی در کنار استعدا دجوانان ما نقش بی بدیل ونشان از تاثیر دانش وتخصص در حوزه مدیریت فوتبال است. بیان این مطلب به معنی اجنبی پرستی ونادیده گرفتن ارزش نیرو های داخلی نیست. کشور ما در همه حوزه های علمی،فرهنگی،اقتصادی،هنری،ورزشی و….سرشار از ظرفیت ها واستعداد های خداد دادی است اما افسوس که این ظرفیت هابه لحاظ بی تدبیری ومدیریت نا صحیح در حال از بین رفتن و باعث فرار جوانان ونخبگان ازکشورشده است . شیوه کنونی انتصاب مدیران ارشد کشورکه صرفا بر اساس رابطه ای،قومی،جناحی ورفاقتی است هیچگاه نمی تواند از همه ظرفیت کشور در منابع انسانی وسایر منابع بهره لازم را ببرد. کسانی که در حوزه علمی وعملی فوتبال دستی بر آتش دارند بخوبی می دانند مدیریت در ورزش خصوصا فوتبال با بحران های زیادی مواجه بوده وهست اما این معضل در سال های گذشته لااقل در سطح ملی بدلیل اعمال یک الگوی مناسب به بهترین شیوه مدیرت ونتیجه بخش بود ه است که صعود مقتدرانه تیم ملی به جام جهانی محصول یک تفکر،حرفه ای تخصصی ومنطبق با دانش روز است. چرا ما نتوانستم در فوتبال جوانان ،امید،نوجوانان ملی حتی در آسیا موفق باشیم . شاید وقت آن رسیده باشد در کنار این شادمانی ملی با تعمق بیشتر مسئولین کشور به تاثیر دانش وتخصص در حوزه مدیریت واستقرار نظام شایسته سالاری با بکار گیری مدیران لایق و متخصص این شادمانی را به همه حوزه های اقتصادی،علمی،فرهنگی واجتماعی بیریم چرا که منابع در کشور کم نیست بی توجهی به نقش نیروی انسانی در اعتلای کشور مانع استفاده بهینه از منابع سرشارخداد دادی شد ه که در دهه های گذشته شاهد آن بود ه ایم شاید مدل مدیریت کی روش در سال های گذشته در حوزه حساس فوتبال الگوی مناسبی برای موفقیت در سایر حوزه های ملی باشد . باید این الگوی را در کشور بومی وبا اعمال مدیریت صحیح علیرغم موانع مختلف به موفقیت های ملی وجهانی بیاندیشیم.https://t.me/drAliMohamadi_ir/698photo_2017-05-09_18-38-13

خرداد ۲۳, ۱۳۹۶

ایکاش در سایر حوزه های سیاسی و اجتماعی کشور ما مدیری همچون کی روش داشتیم.

بدون تعارف نقش کی روش در صعود به جام جهانی فوتبال اون هم قبل از دو بازی پایانی در کنار استعدا دجوانان ما نقش بی بدیل […]