علی محمدی

به بهانه سالروزتاسیس مدارس آموزش از راه دور در ایران
از ناکار آمدی روش های تدریس سنتی تا مقاومت در برا بر آموزش های نوین

.آموزش از راه دور اگرچه که تاریخی طولانی در کشورما دارد اما اولین بار با توجه به گسترش وسایل ارتباطی مانند اینترنت وابزار های مختلف رایانه ای با هدف پوشش حداکثری دانش آموزان خاص وبازمانده از تحصیل به عنوان دومین روش آموزش رسمی در کشور مطرح و بامصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در سیصدو هشتاد وششمین جلسه خود (مورخ ۶/۹/۷۵ )به عنوان یک تکلیف قانونی برای آموزش وپرورش مطرح و به تصویب رسید. این مصوبه قانونی بایک وقفه طولانی در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ و تاسیس مدارس آموزش از راه دور در سراسر کشوراجرایی واقدام به پذیرش دانش آموز کرد.آموزش از راه دور در سند تحول آموزش وپرورش نیز مورد تاکید واقع شده است.که وظیفه ما را برای اهتمام به این شیوه آموزشی بیشتر می کند. نوپا بودن این مدارس از یک سو فراهم نبودن بسترلازم برای اجرای تمام اهداف مورد نظر طی یک دهه گذشته از سوی دیگر مسوولین آموزش وپرورش را بر آن داشت تا نسبت به بازنگری واصلاح اساسنامه اجرایی آن اقدا م وتصمیمات مهمی برای ادامه فعالیت این مدارس با رویکردکیفیت بخشی به برنامه های آموزشی وپرورشی اتخاذ نمایند .اکنون لازم است تمام مدیران سطوح صف وستاد با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در آموزش وپرورش از ظرفیت مدارس آموزش از راه دور با توجه به ساختار وگستردگی آن درسراسر کشورو سرمایه نیروی انسانی اعم از موسسین ومدیران حداکثر استفاده را بعمل آورند. توجه به شیوه های مدرن وجذاب آموزشی برای کاهش آمارافراد بازمانده از تحصیل و ایجاد شرایط ویژه برای یادگیری دانش اموزانیکه امکان حضورمستمردر کلاس درس را ندارنداز مهمترین وظایف مدارس آموزش از راه دور است که باید به بهترین شکل ممکن اجرایی شود. بی شک توسعه مدارس دولتی مانند مدارس بزرگسالان وداوطلبین آزاد درمناطق ونواحی که مدارس آموزش ازراه دور فعالیت دارند باسیاست حمایت از بخش خصوصی همخوانی نداشته و ازاولویت های کاری این وزارتخانه نیست. که ضرورت دارد مسوولین به آن توجه داشته باشند . اهتمام به برنامه ریزی مناسب جهت فراهم شدن عدالت آموزشی ویژه دانش آموزان خاص وبازماندگان از تحصیل در سراسر کشور با مشارکت بخش خصوصی مانند مدارس آموزش از راه دورهمراه باافزایش بعد نظارتی ازامور مهمی است که باید مورد نظرمسوولین آموزش وپرورش قرارگیرد. لازم است از تغییر رویکرد جدید وزارت متبوع دربرگرداندن حقوق مسلم مدارس از راه دور در برگزاری امتحانات داخلی خودکه در سال های گذشته به خاطر سیاسی بازی سلب شده بود قدردانی کرده ودر آستانه سالروز تاسیس این مدارس موضوع کیفیت بخشی مدارس راه دور با برنامه‌های راهبردی در حوزه شیوه های نوین آموزشی و پرورشی مورد توجه جدی قرارگیرد.محدودیت های موجود در ثبت نام دانش آموزان لازم التعلیم نیاز به بازنگری همه جانبه با هدف تقویت مدارس راه دوراز طریق فضای مجازی دارد.امید است آموزش وپرورش متناسب با تحولات اجتماعی در حوزه فضای مجازی مسئولین ومعلمان خود را مجهزبه به دانش روزنموده تا درآموزش های درسی برای گروههای مختلف دانش آموزی از روش های متناسب استفاده نمایند. از این فرصت استفاده نموده ششم آذر سالروزتاسیس مدارس راه دور در ایران را به تمام موسسین،مدیران،معلمان ودانش آموزان شاغل در این مدارس تبریک عرض نموده وبرای موفقیت وتوسعه روز افزون وظایف خطیر آموزشی آنان آرزوی موفقیت دارم. دکتر علی محمدی مدرس دانشگاه .
photo_2017-05-09_18-37-39

آذر ۴, ۱۳۹۶

به بهانه سالروزتاسیس مدارس آموزش از راه دور در ایران از ناکار آمدی روش های تدریس سنتی تا مقاومت در برا بر آموزش های نوین

به بهانه سالروزتاسیس مدارس آموزش از راه دور در ایران از ناکار آمدی روش های تدریس سنتی تا مقاومت در برا بر آموزش های نوین .آموزش […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

به بهانه آغاز سال تحصیلی تربیت بدنی وورزش حلقه مفقوده در آموزش و پرورش

به بهانه آغاز سال تحصیلی تربیت بدنی وورزش حلقه مفقوده در آموزش و پرورش علمای تعلیم وتربیت اعتقاد دارندانسان موجودی است با ابعاد جسمی ، عاطفی […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

به بهانه روز خبر نگار من خبرنگارم با هزاررازنگفته ودرد در سینه آیا کسی من را درک می کند

هرروز که به خانه می روم گوشه ای از ذهنم درگیراین مساله است که خدایا نکند چیزی از دید من جا مانده باشد حواسم باید به […]