فرصت حضور جوانان

سخن مدیر مسئول:
فرصت حضورجوانان درمراسمات حسینی را قدربدانیم
و ازطرح مباحث تفرقه انگیز پرهیز کنیم
همه ساله با آغازماه محرم همزمان باشور وحال حسینی در حالی که عموم مردم بدون توجه به دیدگاههای سیاسی حاکم بر جامعه خود رابرای برگزاری و شرکت در مراسمات عزاداری سالار شهیدان آماده می کنند متاسفانه ی عد ه ای از منبری ها ومداحان با طرح مباحث سیاسی وجملات سخیف جریان فکری موافق خو دراتقویت وجناح سیاسی مخالف راتضعیف می کنند. این حرکت بدون توجه به نیات بانیان خیرمجالس موجب رنجش خاطرجوانانی می شودکه علاقمند به طرح مسائل سیاسی نیستند.بیاییم از فرصت جضور جوانان حسینی به جای ترویج اختلاف از ظرفیت عظیم عاشورایی برای تحکیم بخشیدن به امت تشیع در برابردشمنان ووهابیت خبیث استفاده کنیم.متولیات هیهات مذهبی نباید به افراد در هرلباس وعنوانی که هستند اجازه بدهند به راحتی این فرصت های مذهبی را به تهدید تبدیل کنند چراعده ای این حق رابرای خود قائل می شوید که در مراسمات روضه در حالی که جوانان ومردم خالصانه مشغول عزاداری واحسان هستند باطرح موضوعات ناخوشایند ونامربوط مسیرمعنوی سوگواری راعوض می کنند آیافکر نمی کنید شاید نیمی از حاضرین موافق با دیدگاه سیاسی شما نباشند ولی به خاطر این در مجلس امام حسین (ع)شرکت کرده اند که شما برای آنان از قیام امام حسین ومصائب اوسخن بگوییدوذکر مصیبت بخوانید. اگرچه همه می دانیم قیام امام حسین (ع)ابعاد سیاسی فراوانی داشت اما این اشتباه بزرگ رامرتکب نشویم که آن ابعاد برای رسوایی ومعرفی دشمن بود نه دامن زدن به اختلافات داخلی در حالی که کشور شدیدا نیاز به وحدت دارد. یادمان نرفته است که چگونه فرزندان عزیزماباالهام گرفتن ازقیام عاشورامردانه وباشرافت هشت سال جلوی دشمن تا دندان مسلح ایستادند ومانند اربابشان حسین (ع)جان به جانان آفرین تقدیم کردند.. باور داریم تبیین همراه با اخلاص قیام امام حسین (ع) برای جوانان، کشوررابیمه کرده وخواهد کرد . وظیفه همه مومنین ودوستاران اهلبیت (ع) این است که گرمای مجالس حسینی را که مزین است به حضور جوانان ونوجوانان راگرمتر وبه افراد سود جواجازه بهره برداری شخصی وحزبی درمجالس عزاداری را ندهند
علی محمدی
photo_2017-05-09_18-37-39

شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

فرصت حضورجوانان درمراسمات حسینی را قدربدانیم و ازطرح مباحث تفرقه انگیز پرهیز کنیم

سخن مدیر مسئول: فرصت حضورجوانان درمراسمات حسینی را قدربدانیم و ازطرح مباحث تفرقه انگیز پرهیز کنیم همه ساله با آغازماه محرم همزمان باشور وحال حسینی در […]