کارشناسان وپیشکسوتان ازوضعیت فوتبال در گذشته وحال سخن می گویند

اگر بگوئیم تب وتاب فوتبال در کشور ما بیشتر از کشور های صاحب فوتبال دنیا مثل برزیل است سخن به گزاف نگفته ایم .تعداد رسانه های حوزه فوتبال ومخاطبین آن در سراسر کشور گواه این مدعاست.اما سوالی که همیشه در محافل ورزشی مطرح می شود این است که چرا با توجه به علاقمندی مردم وجوانان وامکانات نسبی که در کشور ما وجود داردجایگاه فوتبال کشور جایگاه مناسبی نیست وباگذشت زمان فاصله فوتبال ما با کشور های صاحب سبک بیشتر وبیشتر می شود تا جائیکه این نگرانی نزد مردم وعلاقمندان این رشته پر طرفدار وجود دارد که با توجه به شیوه فعلی در مدیریت فوتبال کشور نکند روزی برسد که قهرمانی در آسیا وصعود به جام جهانی به یک رویا تبدیل شود.

روزنامه شاخه سبز در راستایی رسالت مطبوعاتی خود موضوع فوتبال را با حضور کارشناسان وپیشکسوتان این رشته ورزشی به بحث وتبادل نظر گذاشته تا از نتایج این گفتگو کمکی به رشد وتوسعه فوتبال کشور کرده باشد.

میمانان این گفتگو آقایان سید علی زاهدی از کارشناسان وپیشکسوتان ورزش فوتبال درسطح کشور وعلی محمدی از اساتید دانشگاه وصاحب نظر درحوزه ورزش وفوتبال  هستند.

سید علی زاهدی با بیش نیم قرن فعالیت در فوتبال کشورمتولد شهرستان قم کارشناس ومدرس رشته تربیت بدنی در مدارس ودانشگاه ها هستند که فوتبال را از دهه چهل درزمین های خاکی وباشگاه شاهین قم آغاز کرده ودررده های مختلف فوتبال بازی کرده وبعد ها بعنوان داورفوتبال در قم وتهران،مسوول هیات فوتبال قم وشهرستان های تهران فعالیت خود را ادامه دادند، ایشان در سال های اخیر هم بعنوان مدیر عامل باشگاه صبای قم منشاءخدمات قابل توجهی در فوتبال کشور بوده اند.

آقای زاهدی مسیر رشد وتحولات فوتبال کشور درسه دهه گذشته را به این شکل بیان می کنند. دهه شصت با توجه به اینکه همزمان با جنگ تحمیلی بود را می توان دوران شکوفایی فوتبال ایران نامید. نقطه عطف این دوران عشق وعلاقه وافر اهالی فوتبال،سلامت محیط های فوتبال،همیاری ومشارکت بازیکنان ومربیان وتماشگران برای موفقیت تیم خود را از ویژگی های این دوره می دانند.وجود افراد متخصص در این دوره توانست فوتبال را علیرغم مشکلات زمان جنگ خوب سازماندهی ومدیریت کند در این دوره فوتبال در داخل وخارج  کشوربه موفقیت های خوبی هم رسید.

دهه هفتاد دوران انتقال فوتبال ازحالت آماتور به فوتبال حرفه ای بود به اعتقاد من ما بدون مقدمه ومطالعه وارد فوتبال حرفه ای شدیم.واین انتقال با زیر ساخت ها وشرایط فرهنگی ما هماهنگ نبود در این دوره اگرچه که در ظاهر حرفه ای شدیم اما درعمل همان شرایط آماتور خود را هم از دست دادیم لذا می بینیم که علیرغم افزایش اعتبارات وهزینه های فوتبال شاهد زیبایی وجذابیت در فوتبال ایران نیستیم.روز به روز این شرایط بدتر می شود. در این دوران بعلت برنامه ریزی نامناسب در مدیریت فوتبال کم کم تماشاگران از فوتبال فاصله گرفتند واز نظر تاکتیکی وتکنیکی هم وضع بهتر نشد.

دهه هشتا د ما روی موج فوتبال حرفه ای قرار گرفته بودیم وناچار بودیم ادای باشگاه های حرفه ای را در آوریم بدون اینکه از نظر فرهنگی وتشکیلاتی شرا یط این کار را در سطوح باشگاه های خود فراهم کرده باشیم به بهانه علمی کردن فوتبال نیروهای با تجربه وموفق فوتبال را در حوزه های فنی ومدیریتی از فوتبال دور کردیم وهمین موضوع ما را دچار چالش های زیادی کرد. در این دهه انگیزه تلاش وسازندگی از افراد سازنده فوتبال در زمین های خاکی ومحلات وآموزشگاه ها گرفته شد. در این دهه ما شاهد درخشش ستاره ها ی فوتبال نبودیم وافول ستاره ها در فوتبال زمینه جذابیت وجذب تماشاگر را از فوتبال ما گرفت و باعث کاهش تعداد تماشاگران در استادیوم ها ی ورزشی شد.در این دهه فوتبال از رشد قابل قبولی در مقایسه با رقبای آسیایی برخوردار نبود. و متاسفانه شیوه های که برای برون رفت از این معضل اتخاذ شد شیوه ها کارسازی نبود. من اعتقاد دارم اگر فوتبال جذاب ومملو از ستاره ها باشد جذابیت ایجاد می کند ومردم برای خریدن بلیط و حضور در ورزشگاه ها صف می کشند اما اگرسطح فوتبال این باشد با رایگان کردن تماشای مسابقات هم کمکی به رشد فوتبال نمی شود.

البته ناگفته نماند در دو دهه اخیر در مقاطعی بعلت وجود تک ستاره ها موفقیت های نسبی هم بدست آمد اما این محصول برنامه ریزی اصولی نبوده است بلکه محصول درخشش تک ستاره ها بوده است

علی محمدی از اساتید وکارشناسان این حوزه هم ا شاره می فرمایند در دهه نود بجای بازسازی مدیریت فوتبال و اصلاح  ساختارتشکیلاتی و هدایت امر فوتبال از حالت دولتی بسوی مشارکت های مردمی  با توسعه واحد های غیر ضروری در فدراسیون فوتبال وسازمان های مرتبط بصورت جزیره ای عمل کردیم. این بدترین شیوه مدیریت در فوتبال است که روز به روز بر تشکیلات فوتبال بصورت ناموزون افزوده می شود ولی از نظر کیفی دچار افت در فوتبال کشور وشاهد رویگردانی مردم از استادیوم ها هستیم ورایگان کردن بلیط مسابقات که اخیرا مد شده هم نمی تواند فوتبال کشور را از بحران نجات دهد. مدیریت دستوری در فوتبال ،شکاف بین مدیریت عالی با هیات های استانی وباشگاه ها باعث شده است که فوتبال علیرغم سرمایه های زیادی که در آن هزینه می شود از بازدهی لازم بر خوردار نباشد.

ایشان در ادامه به مشکلات ساختاری فدراسیون ومدیریت هیات های فوتبال استان ها وشهرستان ها اشاره می کنند که این تناسب بین واحد های صف وستاد خوب رعایت نشده است و عملا اختیارات مدیریت فوتبال در سطوح اجرایی بسیار ضعیف ونا متوازن است. اتخاذ سیاست ها ی نا کار آمد در واگذاری زمین های فوتبال واستادیوم های ورزشی به بخش خصوصی وهدف قرار گرفتن در آمد زایی بجای سازندگی در ورزش کا ر مدیریت وسازندگی فوتبال را از افراد خبره وکارشناس گرفته وبه افراد اقتصادی با هدف سود جویی قرار داده است .

آقای زاهدی در ادامه با اشاره به وضعیت فوتبال قم اشاره داشتند قم در سالیان گذشته در فوتبال حرف های زیادی برای گفتن داشت ما در دهه چهل آقای کاظم رحیمی را داشتیم که به  تیم ملی هم دعوت شدند.بعدامرحوم سید احمد آقا فرند برومند امام راحل (ره) از چهره های مطرح فوتبال قم بودند در دهه شصت استخوانبندی تیم استان مرکزی از قم بود.در دهه هفتاد بازیکنان ما مثل حسین معلمی در باشگاه شاهین تهران بازی می کردند.باشگاه های قدیمی وریشه ای در فوتبال قم  زیاد بود که بسیار پرطرفدار وسازنده بودند.اما امروزعلیرغم توسعه امکانات سخت افزاری شاهد این شور وشعف در سطح فوتبال استان قم نیستیم.

آقای علی محمدی در باره باشگاه صبای قم فرمودند علیرغم اینکه انتظار بود با انتقال باشگاه صبا به قم شاهد رشد فوتبال در استان باشیم اما بدلایل مختلف این اتفاق  نیافتاد. ضعف برنامه ریزی،مشخص نبودن منابع مالی،بی توجهی به داشته های بومی خود،استفاده از مدیران هزینه ای به جای تولیدی،تغییرات پی در پی مدیران باشگاه،بی توجهی به رده های پایه و…همه این عوامل دست بدست هم دادند تا از این ظرفیت بزرگ به نفع ورزش وفوتبال قم استفاده مناسبی بعمل نیاید ومی بینیم که این باشگاه پس از سال ها هنوز در بین مردم علاقمند به فوتبال بیگانه است.البته اخیرابا حضور اسپانسر وحمایت استاندارقم ووجود علی دایی به عنوان ستار فوتبال ایران شرایط باشگاه در سال جاری در وضعیت بهتری قرار دارد اما خوب است مسوولین استان قدر ظرفیت باشگاه صبا و علی دایی را بیشتر بدانند واز این فرصت برای توسعه ورزش استان خصوصا فوتبال بهره بیشتری ببرند. ایشان با پر اهمیت دانستن حضور باشگاه صبا در قم اشاره داشتند اگر مدیریت اصولی بر باشگاه حاکم باشد این باشگاه می تواند بجای تحمیل هزینه براستان با تولید ثروت که از ویژگی های باشگاه های حرفه ای دنیا است خرج بسیاری از تیم های ورزشی راازمحل باشگاه صبای قم تامین نمایند.

در همین خصوص آقای زاهدی فرمودند. آرزوی ما وقتی در مدیریت باشگاه صبای قم قرا ر گرفتیم این بود که باشگاه صبا در سایر رشته های ورزشی هم فعالیت قهرمانی داشته باشد.تا از کنار این باشگاه سودی هم به ورزش  قم برسد.اما بدلیل مشکلات فراوان وکمبود منابع مالی این فرصت فراهم نشد.آقای زاهدی با اشاره به حمایت های آقای لاریجانی واستاندار قم از این باشگاه اذعان داشتند با آمدن علی دایی به باشگاه صبا شرایط این باشگاه بهتر از سال های قبل است که امیدواریم این روند روبه رشد ادامه داشته باشد. وما شاهد حضور نیروهای بومی در سطوح مختلف باشگاه صبای قم باشیم.images

اسفند ۱۵, ۱۳۹۴

کارشناسان وپیشکسوتان ازوضعیت فوتبال در گذشته وحال سخن می گویند اگر بگوئیم تب وتاب فوتبال در کشور ما بیشتر از کشور های صاحب فوتبال دنیا مثل […]
اسفند ۲, ۱۳۹۴

آقای وزیر فوتبال بیمار ما طبیب دانا می خواهد

در تمام دنیا دولت ها سعی دارند از صنعت فوتبال حد اکثر استفاده را برای تحقق اهداف خود ببرند.اما در کشور ما بدلیل سیاسیت زدگی در […]