مطالبات مردم

جناب آقای رئیس جمهور :
مطالبات مردم را در انتخاب دولتمردان مورد توجه قرار دهید
حضور حماسی ملت بزرگ ایران درپای صندوق های رای ومشارکت بالای شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که مردم در تنگناه های اقتصادی بسر می بردند.اوج ایثار واز خودگذشتگی ملتی را می رساند که حاضر نیست فضای نشاط و امید در جامعه کم فروغ شود.این حضور پر معنا به معنی تایید شعار های دکتر روحا نی در انتخابات اخیر بوده است .شعارهای از جمله حضور جوانان و بانوان در مدیریت عالی کشور که تا کنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است.انتخاب وزرا واستانداران کم فروغ گذشته وعدم تغییر آنان با نیرو های جوانتر تا حدودی نشاط اجتماعی را فروکش کرده است .آقای رئیس جمهور شما بیشتر از هرکس می دانید که سرزمین ایران مملو است از جوانان نخبه ، دلسوز وآماده به کاراگر این ظرفیت را در کنار مدیران با تجربه بکار بگیرید قطعا ساختن ایران وحذف خطردوشمن آسانتر از آن است که فکرش را بکنید.افسوس که تا کنون بدلیل ضعف نظام شایسته سالاری از همه ظرفیت نیروی انسانی کشوربرای آبادانی ایران استفاده نشد ه است. جناب اقای دکتر روحانی به چهار دهه قبل برگردید ببینید جنابعالی وسایر همکارانتان در سن سی سالگی و کمتر چگونه کشور را در شرایط بحرانی مدیریت کردید آیا جوانان امروز که به مراتب مسلح تر به علم ودانش هستند نمی توانند برای حل مشکلات داخلی وخارجی به کمک شما بیایند. جناب آقای رئیس جمهور پیشنهاد می کنم بانک اطلاعات مدیران و نخبگان کشور رادرست کنید تا همه علاقمندان برای کمک به کشور درآن عضو و نظام شایسته سالاری را برای اولین بار در مدیریت کشور مسقرنمایید. امید است با اسقرار نظام شایسته سالاری از همه ظرفیت ها ونیرو های خلاق بارویکرد جوانان وبانوان در سطوح عالی مدیریت کشوراستفاده شود .
دکتر علی محمدی
photo_2017-10-03_07-00-38

مهر ۱۱, ۱۳۹۶

جناب آقای رئیس جمهور : مطالبات مردم را در انتخاب دولتمردان مورد توجه قرار دهید

جناب آقای رئیس جمهور : مطالبات مردم را در انتخاب دولتمردان مورد توجه قرار دهید حضور حماسی ملت بزرگ ایران درپای صندوق های رای ومشارکت بالای […]