داود محمدی نماینده مردم تهران ونایب رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات با اشاره به اهمیت مدیریت زمان باقی مانده تا پایان دولت دهم انتخاب آقای دکتر نجفی که از تجربه ومحبوبیت در جامعه فرهنگیان برخوردار می باشند انتخاب مناسبی است وپیش بینی می شود این اقدام مورد استقبال نمایندگان مجلس وفرهنگیان عزیز قرار بگیرد .ایشان با اشاره به سابقه مدیریتی و ارتباط نزدیک دکتر نجفی با شخص رئیس جمهور و بدنه دولت رفع مشکلات اساسی آموزش وپرورش درزمان باقی مانده از عمر دولت دهم دور از دسترس نمی باشد..آقای محمدی در پایان اشاره کردند. مشکلات آموزش و پرورش کشور ریشه در نگرش های ضعیف به این دستگاه بزرگ تربیتی دارد که وظیفه همه مسئولین این است که برای حفظ جایگاه آموزش و پرورش وقشر عظیم فرهنگیان زحمتکش اهتمام جدی و عملی داشته باشند. تا شاهد شکوفایی ونشاط اجتماعی در جامعه اسلامی باشیم.
photo_2016-06-03_15-30-33

آبان ۱, ۱۳۹۵

نجفی گزینه مناسبی برای آموزش و پرورش است

داود محمدی نماینده مردم تهران ونایب رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات با اشاره به اهمیت مدیریت زمان باقی مانده تا پایان دولت دهم انتخاب آقای دکتر نجفی […]