۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵

با سلام واحترام

از دستاورد های نوین دنیای مجازی کمک می گیرم تا بهترین درود ها وسلام ها را تقدیم دوستان وعزیزانی کنم که افتخار آشنایی ودوستی با آنان را از سال های دور و نزدیک در دنیای واقعی وامروز درفضای مجازی دارم. سال گذشته سالی پراز لذت ها ودرد ها بود که بهترین شیرینی سال ۹۴پیروزی بزرگ ملت ایران در مذاکرات هسته ای وحضور همراه با شعور در انتخابات هفتم اسفند بودوبزرگترین درد ملت ایران فا جعه اسف بار منا بود که بنده هم متاسفانه این صحنه های فجیع را دیدم که بیشتر از شب های عملیات در جنگ من را عذ اب داد و می دهد درود می فرستیم بر آنانی که با لباس مقدس بسیج ولباس احرام به دعوت حق لبیک گفتند وسر افرازانه رفتند اما قسمت ما فعلا این است  تا بمانیم وهمچنان در آزمون بزرگ الهی نقش بازی کنیم. امیدوارم نقش ما در جامعه مانند نقش دلیر مردانی باشد که در صحنه های مبارزه نظامی،دیپلماسی،فرهنگی،علمی،هنری وورزشی برای سربلندی نام مقدس ایران افتخارات بزرگی بدست آوردند. سالی همراه با موفقیت وسربلندی برای همه ملت ایران بخصوص دوستان عزیز دارم.ما را از دعای خیر خود در آغاز سال جدید محروم نفرمایید. عزت زیاد یا علی مدد برادر کوچک شما علی محمدی

 

فروردین ۱, ۱۳۹۵

تبریک نوروز

با سلام واحترام از دستاورد های نوین دنیای مجازی کمک می گیرم تا بهترین درود ها وسلام ها را تقدیم دوستان وعزیزانی کنم که افتخار آشنایی […]