هفته دولت

سخن مدیر مسئول
به بهانه هفته دولت
رعایت تقوا وخدمت بی منت بهترین هدیه دولتمردان به مردم است
هفته دولت که مزین است به نام شهیدان رجایی و باهنر فرصت مغتنمی است تا دولتمردان در کنار گزارش های عملکردی به وظایف ذاتی خود در حفظ و ترویج ارزش های انقلاب بپردازند حفظ و ترویج روحیه انقلابی شهیدان رجایی وباهنر، توجه به مسائل ارزشی واخلاقی ، ساده زیستی و پاک دستی. ازویژگی های مهم دولتمردان شهیدی است که نباید در جامعه به فراموشی سپرده شود.
فاصله گرفتن دولتمردان از مردم طی دهه های اخیر،پاسخگو نبودن در برابر عملکرد ها توسط بعضی ازمدیران و اعتراف به اشتباهات وعذر خواهی از مردم از دغدغه های اصلی دلسوختگان نهضت خمینی کبیر است.به راستی چرا امروزکمترمدیری را سراغ داریم که مثل آحاد مردم با مردم وکنار مردم زندگی کند.بسیار بجاست که در هفته دولت این آسیب ها مورد توجه وبررسی جدی قرار بگیرد .مبارزه با فرهنگ تملق و چاپلوسی ، استقرارنظام شایسته سالاری جلوگیری از مدیریت های حزبی ، فامیلی وقومی ،نبود فرصت ها برای همه اقشارمردم از مشکلات امروز جامعه است امید است درهفته دولت در کنار کلنگ زنی ها وافتتاح پروژه هانسبت به آسیب شناسی سازمانی با هدف افزایش بهره وری و ترویج روحیه خدمت بی منت در دستور کار دولتمردان قراربگیرد تا مردم بیشتر به مدیران دولتی اعتماد و حامی آنان درسازندگی ایران اسلامی باشند.
دکتر علی محمدی
photo_2017-05-09_18-38-13

شهریور ۵, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول به بهانه هفته دولت رعایت تقوا وخدمت بی منت بهترین هدیه دولتمردان به مردم است

سخن مدیر مسئول به بهانه هفته دولت رعایت تقوا وخدمت بی منت بهترین هدیه دولتمردان به مردم است هفته دولت که مزین است به نام شهیدان […]