سخن مدیر مسئول
جوانان می پرسند ورزش رایگان کجاست :
در حالیکه در اصل سوم قانون اساسی توسعه ورزش برای عموم مردم رایگان است معلوم نیست با کدام دلیلی سیاست های ورزش کشور بگونه ای رقم خورده است که علیرغم توسعه اماکن ورزشی از پول ملت امروز هیچ جوانی نمی تواند بطور رایگان ورزش کند.بی توجهی به این موضوع وعدول از قانون اساسی از یک سو گسترش تصاعدی آسیب های اجتماعی وبزه کاری از سوی دیگرضرورت بازنگری در سیاست های کلان ورزش کشوررا امر اجتباب ناپذیرنموده است. پیشنهاد می کنم وزارت ورزش وجوانان با خروج از بحران ورزش حرفه ای وقهرمانی تمام توان خود را برای توسعه ورزش همگانی با هدف توجه به سلامتی نسل آینده معطوف دارد.تا از این طریق به پیشگیری آز آسیب های اجتماعی کمک کند.اقدامات ذیل می تواند زمینه توسعه ورزش همگانی را در کشور فراهم کند.
۱- درآمد زایی ازاماکن ورزشی مناطق برخوردار ودادن سوبسید ویارانه ورزشی به مناطق کم برخوردار درسراسرکشور
۲-تعدیل در اصرار براجرای اصل ۴۴((واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی)) بطور یکسان در کشور وتفویض اختیار به استان ها وشهرستان ها
۳- جلوگیری از واگذاری اماکن ورزش به افرادغیرمرتبط باورزش که نگاه صرفا اقتصادی دارند.واگذاری اماکن ورزش به هیات های ورزشی،پیشکسوتان،معلمان ورزش،وفارغ التحصیلان بیکار در رشته تربیت بدنی با هدف سالم سازی محیط های ورزشی
۴-اتخاذ سیاست های تشویقی برای حضور بانوان در ورزشگاه با قوانین آسان وکم هزینه خصوصا در مناطق محروم
۵- استفاده از افرادمتخصص وبا تجربه در مدیریت ورزش کشور که رویکرد سلامتی وتندرستی بجای نگاه صرفا قهرمانی به ورزش دارند..
۶-هماهنگی برای استفاده بهینه از اماکن ورزشی کشوردر نهاد ها ودستگاه های مختلف دولتی با محوریت وزارت ورزش وجوانان

دکتر علی محمدی

آذر ۲۸, ۱۳۹۶

سخن مدیر مسئول جوانان می پرسند ورزش رایگان کجاست :

سخن مدیر مسئول جوانان می پرسند ورزش رایگان کجاست : در حالیکه در اصل سوم قانون اساسی توسعه ورزش برای عموم مردم رایگان است معلوم نیست […]
آذر ۲۷, ۱۳۹۴

وزارت ورزش وجوانان به کجا می رود ….. ؟

  سال ها آرزوی جامعه ورزش این بود که یک متخصص از اهالی ورزش مدیریت عالی دستگاه عریض و طویل ورزش را بعهده بگیرد تا با […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۴

ورزش دانش آموزی روی موج تبلیغات

این جمله را که توسعه ورزش کشور در گروتوجه به ورزش مدارس می باشد را بار ها وبارها از سالیان دورتا به حالا شنیده ایم