ورشکست های سیاسی

۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵

ورشکست های سیاسی دولت قبل در قم دنبال اعتبارمی گردند

سیاسیون شکست خورده ای که در برابر لج بازی های کودکانه و تخلفات میلیاردی دولت گذشته روزه  سکوت اختیار کرد ه بودند و آنگاه که دولت بدلیل عدم تبعیت از نظر رهبری خود را خانه نشین کرده بود

در حمایت از رهبری تردید داشتند. وپاک ترین دولت بعد از انقلاب را تا دقایق آخر با اراده آهنین همراهی می کردنداکنون سعی دارند با پرسه زدن در قم از فرصت جشن های پیروزی انقلاب خود را مالک ششدانگ انقلاب و رهبری بدانند و طلبکارانه طوری از خودصحبت می کنند که انگار نظام ورهبری فقط برای آنان است ومخالفان خود را دشمنان انقلاب و نوکر بیگا نگان لقب می دهند. این افراد که اگر بخواهی به سوابق نه چندان درخشانشان در استفاده از منابع بیت المال برای منافع شخصی ورود کنی کار به جا های باریک کشیده می شود درقم بدنبال کسب اعتبار و تبرئه عملکرد گذشته خود می گردند. واز شگرد وا اسلام ها و هزینه کردن از رهبری هم استفاده می کنند. این ساکتین دیروز مجلس وفریادگران امروزبه خوبی می دانند که چنانچه فرصت حضور در مجلس را از دست بدهند. باید پاسخگوی عملکرد خود باشند لذا ازاین تاکتیک معروف که بهترین دفاع حمله است استفاده می کنند . این افرادغافل از این هستند که شهر مقدس قم و مردم ولایت مدار آن  با تقدیم ۵۰۰۰هزار شهید والا مقام و پایگاه انقلاب جایگاه افرادی نیست که نون را به نرخ روز می خورند و در زمان های متفاوت از ارزش های انقلاب استفاد ه های متفاوت فردی و حزبی دارند. این نو کیسه های سیاسی توجه داسته باشند  مردم وعلمای بزرگ قم آگاهتر از آنند که پای رجز خوانی و مظلوم نمایی افراد ی بنشینند که در زمان های حساس انقلاب سکوت کردند و امروز به خاطر حفظ جایگاه قدرت فریاد های انقلابی سر می دهند. وام داران دولت قبل بدانند سهم مردم قم در حفظ آرمان های ولایت و نظام اگر بیشتر از آنان نباشد کمتر نیست. لذا بهتر است این رجز خوانی های امروز را در گذشته که دولت شما بادهن کجی همه چیز را به بازی گرفته بود می خواندید. سوال اساسی مردم از شما دلسوزان امروز انقلاب در ایام دهه فجر این است. نقش نظارتی شما در مجلس دربروز تخلفات دولت قبل چگونه بود که این اتفاقات ناگواررخ داد. مگر مجلس چشم بینای ملت بر عملکرد دولت نیست. سوال بعدی از این است شما در لحظات حساس خانه نشینی دولت گذشته به لحاظ عدم تبعیت از نظر رهبری چه عکس العمل مناسبی را در حمایت از رهبری انجام دادید . چرا وقتی افراد منتصب به دولت مورد حمایتتان اختلاس های میلیارد دلاری را رقم می زد سکوت کرده بودید. ومثل امروز برای دفاع از بیت المال وانقلاب دلسوزی نمی کردید. نصیحت یک رزمنده وجانباز انقلاب که الان هم حاضر است برای حفظ جایگاه ولایت ونظام مقدس اسلامی بقیه سلامتی خود را به انقلاب هدیه کند به شما دوستان عزیز این است. که انقلاب به دیگران هم تعلق دارد شما خدمت خودتان را انجام داد ه ا ید اکنون زمان آن رسیده است که این فرصت خدمت را به جوانانی بدهید که با دانش روز و مستحکم تر از شما برای ایران اسلامی افتخار کسب کنند ونگران این نباشیم اگرشما برویدانقلاب و ولایت آسیب می بیند. اگر وضع موجود نتیجه عملکرد نه چندان مطلوب ماست.  پس بد نیست یک استراحتی به خود بدهیم تا نیرو های تازه نفس ترکه مسلط به دانش روز هستند بدور از سیاست زدگی با شتاب بیشتری درجهت تحقق اهداف بلند انقلابی اسلامی حرکت کنند. آرزوی ما سربلندی نام ایرانی است که افتخارش را از امام راحل (ره)،شهدا،جانبازان و ایثارگرانی دارد که هیچ منتی برانقلاب ندارند. ما هم یاد بگیریم تا طلبکارانه و با خودشفتگی افراطی دنبال مصادره انقلاب برای جریان سیاسی خود نباشیم واین انقلاب را متعلق به هشتاد میلیون ایرانی بدانیم که قلبشان به عشق ایران می تپد.افراد درقدرت یاد بگیرند به اندازه سهم خودشان در نظام وعملکردی که از خود بجا گذاشته انداظهار نظرومطالبه داشته باشند.شایسته است در آستانه انتخابات بجای حمله به دولت وتیم مذاکره کننده مورد تایید رهبری از برنامه ها وعملکرد گذشته خوددفاع کنید و به مردم حق بدهید با تحقیق  و بررسی بهترین انتخاب را انجام دهند و در بازی های سیاسی از ارزش ها وجایگاه رفیع رهبری وشهدا هزینه نکنیم . همه بدانیم کلیه کاند ید ای تایید شده فرزندان این انقلاب هستند اگر چه که با هم اختلاف سلیقه درروش ها دارند. شعار همه در انتخابات پیش رو این باشد. دفاع از برنامه ها و عملکرد گذشته خود آری تخریب دیگران برای رسید ن به قدرت هرگز۹۴/۱۱/۱۹

   

 

 

بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

ورشکست های سیاسی در قم

ورشکست های سیاسی دولت قبل در قم دنبال اعتبارمی گردند سیاسیون شکست خورده ای که در برابر لج بازی های کودکانه و تخلفات میلیاردی دولت گذشته […]