سال ها آرزوی جامعه ورزش این بود که یک متخصص از اهالی ورزش مدیریت عالی دستگاه عریض و طویل ورزش را بعهده بگیرد تا با دانش و تجربه علمی خود زمینه ترویج نشاط وسلامتی رادر جامعه فراهم وتحقق اهداف سازمانی راتسهیل کند .

دکتر روحانی به این نظریه که لازم است موضوع جوانان وورزش را کم کم به متخصصین این حوزه بسپارد احترام گذاشت اماو قتی دولت نتوانست یاران اصلی خود را برای تحقق این خواسته بکار بگیرد ناچار از نیرو های ذخیره ای که پیش بینی کرده بود استفاده نمود . تا علاوه بر احترام به خواسته جامعه عظیم ورزش کشور زمینه امید به شکوفایی حوزه های مختلف ورزش را فراهم نماید .اکنون که قریب به دو سال از این اتفاق گذشته لازم است در یک واکاوی علمی نقدی به برنامه های اعلام شده وزیر محترم ورزش وجوانان داشته باشیم تا چنانچه درتحقق راهبردهای اعلام شده موفق نبوده است یا از مسیر اصلی خارج شده است بدون فوت وقت با بازنگری علمی و بدور از تعصب جلو اتلاف منابع اندک حوزه ورزش وجوانان را بگیرد   . چراکه این حوزه برخلاف سایر خدمات دولت نقش محوری واساسی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد جاییکه مخاطب آن بطور مستقیم جوانان غیور ایرانی و بطور غیر مستقیم کل جامعه را تحت پوشش می دهد .

در یک نگاه کلی بر عملکرد وزیر ورزش و جوانان باید گفت علی رغم حمایت ها ی لازم آنچه رخداد داده است بسیار کمتر از حد انتظار بوده و اگر روند کنونی به این شکل ادامه پیدا کند جامعه متخصصین ورزش کشور را سر خورده ونا امید خواهد کرد ..

انتظار جامعه متخصص ورزش کشور خیلی فراتر از آن چیزی بود که در حال وقوع است مقایسه عملکرد با گذشته که از اساس مورد تایید نمی باشد اشتباه بزرگ استراتژیکی است که دوستان ما در وزارت ورزش وجوانان مرتکب می شوند حال اگر این عملکرد در بعضی از بخش ها ضعیف تر هم باشد . غیر قابل توجیه و ادامه آن به صلاح مردم ودولت نیست .

با این مقدمه برخی از عملکرد این وزارت خانه را طی دوسال گذشته با برنامه های اعلام شده وزیر ورزش در مجلس شورای اسلامی مرور می کنیم تا شاید وزیر محترم با سرعت نسبت به اصلاح و بازنگری عملکرد خود اقدام نماید ودر ادامه راه با کمک گرفتن از همه ظرفیت های جامعه ورزش بدور از مسایل خطی و ربطی و با نگاه وظیفه ای و ملی برای جبران گذشته تا زمان با قی مانده اگر توانی پیش از این دارد بکار گیرد .تا امید ها اندک باقی مانده تبدیل به یاس و نا امیدی نشود واین فرصت طلایی و تاریخی که توسط دولت فعلی برای جامعه تحصیل کرده تربیت بدنی ایجاد شده است تبدیل به یاس و نا امیدی نشود

۱- ورزش پاک ،اخلاق و معنویت

این مطلب یکی از راهبرد های اصلی وزیر محترم بود که در برنامه های خود عنوان کرد که به حق یکی از دغدغه های اصلی مردم ومسوولین نظام هم بو د اما . امروز پس از گذشته نزدیک به دوسال باید انتظار داشته باشیم اثرات هرچند ناچیز برنامه را لااقل در سطوح مختلف سازمانی شامل ،هیات ها ورزشی ، فدراسیون ها ،باشگاهها ونمود عملی آن رادر میادین ورزشی ببینیم اگر بد بینانه نگاه نکنیم می توانیم بگویم از نقطه صفر جلو تر نرفته ایم فضای حاکم بر محیط های ورزشی ،چهره ورزشکاران که نما د سیاست ها ونگرش مسوولین آنان به مسایل فرهنگی وارزشی می باشد راببینید چقدر بهتر شده است

مصاحبه های تخریبی در رسانه ها و رسانه ملی علیه هم چقدر کنترل و کاهش پیدا کرده است

ترویج نماد اسلامی درفدراسیون ها واختلاط پیش از حد معمول خانم ها و آقایان در کار ها واعزام ها چقدر با اعتقادات و شعارهای ما هم خوانی دارد،   ترویج پاک دستی واخلاق در سازمان های تحت پوشش ومدیران سطوح مختلف چقدر به معنوبات و اخلاقیات نزدیک شده است وهزاران مثا ل دیگر ….در خوشبینا نه ترین حالت اگر نگویم پسرفت کرده ایم می توانیم بگویم در جا زده ایم واین یعنی نا کامی در رسیدن به هدف

۲- انتصاب ها

محوریترین دلیل دولت برای انتخاب وزیر ورزش تخصص و تعهد بود ا نتظار می رفت وزیری که خود در بدو ورود اعلام کرد خط قرمز ما تخصص وتعهد است در عمل به این برنامه پایبند بود چقدر موضوع شایستگی و رعایت سلسله مراتب در انتصاب ها رعایت شد انتظار می رفت آنچه را که در کلاس های درس وبحث خود در باره مدیریت ،تنوع ،تغییر و مدیریت جانشین مطرح می کردند امروز که سکا ن وزارت را در اختیار گرفته بودند این دانش را عملی می کردند .فلسفه انتصاب مدیران با درجه علمی استاد تمامی در حوزه مدیریت ورزشی این بود که شاهد تکرار باند بازی و رفیق بازی های گذ شته نباشیم اگر قراربود این روند به شکل دیگری انجام شود خوب سیاسیون که بهتر از شما می توانستند این کار را بکنند چرافرصت ها را به تهدید تبدیل می کنیم چند درصد از مدیران ارشد ستاد درسطوح معاونین ومدیران کل ستادی و استانی از شایستگی لازم برخوردار وسلسله مراتب اجرایی را برای رسیدن به این موقعیت را گذرانده اند آیا این انتصا بات که غالبا با رویکرد ،همکارسازمانی ، قومی و تعصب به رشته ای خاص صورت می گیرد چقدرکار ساز بوده است. واقعا موضوع شایسته سالاری چقدر در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قراردارد .آیا این عملکرد توجیه قابل دفاعی دارد این اتفاقات در حالی در وزارت ورزش در حال وقوع است که امروز به لطف نظام مقدس اسلامی هزاران کارشناس ، کارشناس ارشد ودکترای تربیت بدنی با گرایشا ت مختلف از جمله مدیریت ورزشی در اقصی نقاط کشوربا انگیزه های فر اوان آماده خدمت اند که برای دگرگونی وشایسته سالاری در سازمان کلانی مثل ورزش یک فرصت است عملکرد گذشته وزیرچقدر در این راه موفق یوده است چرا عده ای مدیران سنتی نزدیک به دو دهه است که فدراسیون ها را اشغال نموده و شاهد هیچ تغییری از بعد کیفی و کمی نیستیم پس فلسفه تغییر دولت ها کی می خواهد به ورزش برسد چرا وزیری که همیشه منتقد عملکرد مدیران سیاسی و غیر ورزشی در دستگاه عریض و طویل ورزش بود امروز که سکان هدایت را بدست گرفته است همان راه را ادامه می دهد که گذشتگان ادامه می داده اند پس کی باید دغدغه

مقام معظم رهبری در حوزه نیروی انسانی ورزش که فرمودند دستگاه ورزش کشور باید جایگاه نیروهای متعهد و حزب الهی باشد قراراست مرتفع شود

این درد بزرگی است که مدیران اصلی ورزش کشوردر فدراسیون ها را ا افرادی در دست دارند که اکثرااز مدیران ناتوان و غیرمتخصص وبازمانده موروثی دولت های قبلی هستند که به لحاظ بی تد بیری و ناتوانی دستگاه ورزش نه تنها تغییر نکرده اند بلکه ارتقاء هم گرفته ووزیر را مدیریت می کنند اتخا ذ سیاست قهر کردن به جای تصمیم مقتدرانه و ناتوانی در تعویض این افراد نه تنها امید را در دستگاه ورزش و جوانان بیشتر نکرده بلکه بیم آن می رود که بیشترین ضربه را دولت روحانی در این بخش ببیند. عملکرد وزارت ورزش در سال گذشته در دوباشگاه پرطرفدار کشور که ۸۰درصد جامعه علاقمند به ورزش را پوشش می دهند یا برخورد انفعالی و قهر آمیز در مسایل فوتبال ولجبازی کودکانه با مربی که مورد تایید مردم ودولت بود کاملا نشان داد که دانش ، سیاست و اقتدار لازم در تصمیم گیرها در سطح کلان ورزش وجود ندارد وادامه این روند چشم انداز روشنی را نشان نمی دهد امیدوارم برا ی این چالش های بزرگ ورزش کشور چاره ای اندشیده شود و کارهای مهم دراتاق فکرواقعی توسط افراد بزرگ کنترل ورهبری شود .

۳- موضوع جوانان

همه دیدیم برنامه ارائه شده به مجلس در حوزه جوانان بسیار ضعیف و بر اساس باور های وزیر نبود و قابل پیش بینی بود که در آینده نزدیک وزیر ورزش با حوزه جوانان دچار چا لش های عمیقی می شود که همینطور هم شد عدم شناخت کافی از نیازها ، عدم مقبولیت در سازمان ها ونهاد های مرتبط با جوانان، ناتوانی در شنا سایی و جذب نیروهای مرتبط با این حوزه منجر به اعتراف وزیر محترم شد که چاره رادرتهیه طرح تفکیک دیدند و تمام وقت وزارت در حوزه جوانان به جای گره گشایی از مشکلات جوانان صرف جلسات تفکیک شد حوزه ای که می توانست با حد ه اقل تدبیر و مدیریت مقتدرانه فرصت با شد به تهدیدی بزرگ برای وزارت ورزش تبدیل شد ه است و همچنان موضوع جوانان با همه حساسیت کم فروغ و بی هدف دنبال می شود .

۴- مشارکت بخش خصوی و واگذاری ها

وجود طرح های زیاد نیمه تمام ورزشی از یک سو کمبود منابع دولت در شرایط تحریم ها از سوی دیگرضرورت واگذاری خدمات ورزش قهرمانی و حرفه ای باشگاههای وابسته به دولت را می طلبید که نیازمند به حضور افراد متخصص و با تجربه برای تهیه قوانین ولوایح قابل دفاع داشت که باز در انتصابات این حوزه و تفویض مسولیت های این بخش اشتباهات استراتژیک مرتکب شدیم موضوع واگذاری و مدیریت دو باشگاه پرطرفدار کشور نماد عینی این نا هما هنگی و بی تدبیری بود تصمیمات پر اشتباه و مکرردر این بخش صدای همه را در آورد و جامعه چند میلیونی وابسته و علاقمند به این دو باشگاه برند کشوررا به کلی نا امید کرد ند به غیر از این دو باشگاه هیچ سیاست مشخصی برای برون رفت سایر باشگاهها ی حرفه ای مشاهده نشد بطوریکه این باشگاهها در حال انحلال با میلیاردها تومان بدهی بسر می برند

اگر این وزیر که داعیه تخصصی به حوزه ورزش را دارد در این موارد کلیدی نتواند تعیین تکلیف کند چه انتظار ازمدیران گذشته می توان داشت به اعتقاد نویسنده که در اجرای مدیریت ورزشی بوده است بسیاری از این مشکلات مطرح شده خصوصا در حوزه خصوصی سازی نیاز به ریالی پول ندارد آنچه که می تواند در این حوزه ما را نجات دهد سپردن کارها به افراد مجربی که تسلط کافی و تچربه لازم را در تدوین قوانین ومقررات و لوایح متناسب با نیاز ورزش کشور در شرایط فعلی رادارد چیزی که در دوسال گذشته شاهد آن نبودیم یکی دیگر از مشکلات واگذاری ایرادات اساسی در مزا یده اماکن ورزشی است که همچنان به قوت خود باقی است وهیچ حرکت اصلاحی برقوانین نا کار امد گذشته که امکان سو استفاده به افراد غیر متخصص وسود جو را در دریافت هزینه های کلان در قبال یک جلسه ورزش جوانان می گیرند ضورت نگرفته است انتظار این بود با حضور دکتر گودرزی بساط این حرکت ها برچیده شود که متا سفانه وزیر خواسته و یا ناخواسته با ورود به مباحث چا لشی و غیر ضروری از اقدامات مهمی که بخشی از انان را برشمردیم از وظایف کلان و استراتژیک خود مثل اجرای بند سه قانون اساسی مبنی بر پوشش رایگان برنامه های تربیت بدنی ، ترویج فرهنگ نشاط و سلامتی از طریق ورزش در کشور که از ضروریترین نیاز های جامعه خمود و بی تحرک کنونی است ، قطع دست افراد سود جو و فرصت طلب از محیط های ورزشی و دهها برنامه مهم وضروری بخش ورزش وجوانان باز ماند امید است در فرصت باقی مانده شاهد تحولات عظیم و متناسب با نیاز جامعه در حوزه ورزش و جوانان

آذر ۲۷, ۱۳۹۴

وزارت ورزش وجوانان به کجا می رود ….. ؟

  سال ها آرزوی جامعه ورزش این بود که یک متخصص از اهالی ورزش مدیریت عالی دستگاه عریض و طویل ورزش را بعهده بگیرد تا با […]