ویژگی نمایند ه

۱۱۶۴۳_۶۳۵۶۶۸۸۲۴۵۸۹۹۱۳۸۵۱_s

برخی از ویژگیهای یک نماینده خوب

بانزدیک شدن به انتخابات مردم سوال می کنند بهتراست سرنوشت خود را بدست چه کسی بسپاریم تا هم به وظیفه شرعی وملی خود عمل کرده باشیم وهم فردی را که انتخاب نمود ه ایم فردی موثر برای حل مشکلات دنیای و اخروی ما باشد. به همین منظور مرور برخی از ویژگی های یک نماینده خوب خالی از لطف نیست.

١ – یک نماینده خوب باید آشنا به احکام اسلام و امور سیاسی مسلمین باشد یعنی هم ازمسائل روز جامعه خود آگاه باشد و هم از مسائل جهانی و متعهد به دین خدا،ارزش های حاکم برجامعه ومردم باشد.

٢شناخت ازنیازهای روز مردم نه تنها در حوزه انتخابیه خود بلکه در کل کشور از ضروریات یک نماینده خوب است.هرچقدر آگاهی از نیاز مردم بیشتر باشد در بررسی مشکلات و دغدغه های آنان بخصوص مسئله جوانان و اشتغال کوشا تر خواهد بود

٣یک نماینده خوب باید شجاع باشد تابتواند با شجاعت و قدرت بر حق و حقوق مردم پافشاری و استقامت نماید و از  خود فداکاری  نشان دهد و از هیچ کوششی دریغ نورزد و از کسی غیر از خدا نهراسد و منافع عمومی مردم را بر منافع خود وجناح سیاسی ترجیح دهد و در راه پیشرفت جامعه و مردم حاضر باشد از حق خود وگروه سیاسی متعلق به آن بگذرد.

۴یک نماینده خوب باید با درد ورنج مردم آشنا و زجر کشیده باشد یعنی از داخل قشر متوسطه جامعه باشد تا دردمردم وقشر ضعیف را حس کرده و برای رفع مشکلات انان تلاش وافر داشته باشد.

۵داشتن شناخت نسبی نسبت به حوزه های مختلف اقتصادی،فرهنگی،سیاسی، نظامی از دیگر ویژگی های یک نماینده خوب است بطوریکه بتواند در تصمیم گیری این بخش های مهم موثرباشد.

 

۶داشتن تخصص و مهارت کافی در یک یا چند موضوع  برای نماینده مجلس لازم است  تابتواند در کمیسیون های مجلس برای خود جایگاهی بدست آورد ونظرات او نافذ باشد.

 

٧یک نماینده باید بتواند  تخصصی را که دارد از قوه به فعل برساند جالاک،سخت کوش،خوش بیان وپیگرباشد واز هنروتخصص خود به نحو احسن به نفع مردم استفاده کند .

 

٨یک نماینده اگرسابقه مدیریت و دارای تجربه کاری باشد موفق تر خواهد بود. نماینده ای که تجربه داشته باشد و مشکلات و پیچ و خم های اداری را طی کرده و کار کشته باشد سریعتر میتواند در صدد رفع نیاز های مردم بر آید.

 

۹نفوذ و شخصیت فردی یکی دیگر از خصلت های یک نماینده خوباست. که در بیشتر کارها مخصوصا ارتباط با مسئولین رده بالای کشور کارساز می باشد. یک نماینده خوب کسی است که دارای  روابط عمومی بالا وبه عبارت بهترشخصیت کاریز ماتیک دارد.

 

١۰یکی دیگر از خصوصیات یک نماینده خوب، توانایی استفاده از افراد با تجربه، کارامد، نخبه و متفکر درسطح حوزه انتخابی خود می باشد.تادر شرایط بحرانی از خرد جمعی استفاده کند و خود به عنوان محوری قدرتمند مسئولین را متوجه گرفتاری ها و مشکلات مردم نماید.

 

 

 

 

بهمن ۲۸, ۱۳۹۴

برخی از ویژگیهای یک نماینده خوب

برخی از ویژگیهای یک نماینده خوب بانزدیک شدن به انتخابات مردم سوال می کنند بهتراست سرنوشت خود را بدست چه کسی بسپاریم تا هم به وظیفه […]