پروژه های نیمه تمام قم

کلان شهر قم که نام استان را با خود یدک می کشد ازسابقه رشد وآبادانی کندی در پروژه های عمرانی وشهر سازی برخوردار بوده واین وضعیت قابل مقایسه با شهر های همجوار مثل تهران نیست و مردم قم در گذ شته خاطره خوبی از ساخت وساز های عمرانی توسط شهرداری ندارند.خصوصا با توجه به بدهی های چند هزار میلیاردی که به لحاظ بی تد بیری مسوولین گذشت به شهردار فعلی رسیده است. این میزان بدهکاری وسودی که روزانه بر آن اضافه می شود موجی از نگرانی را در شهر ایجاد کرده بود که تکلیف پروژه های نیمه تمام وسنگینی مثل پروژه عمار ویاسر چه می شود. خوشبختانه با مدیریت صحیحی که توسط شهرداری قم اعمال شده است ودر مدت یکسال گذشته تا حدودی این نگرانی ها برطرف و با نگاه در سطح شهر شاهد شروع خوب فعالیت های عمرانی هستیم که این اتفاق موجی از نشاط وشادابی را در مردم ایجاد کرده است. انتظار مردم قم از مسوولین عالیرتبه استان، استاندار،اعضای شورای شهر، علما ومراجع بزرگواراین است که درآبادانی شهر مقدس قم در کنار شهردارباشند. اعضای شورای شهر در وصول عوارض شهرداری نسبت به مراکزی که خدمات کشوری در قم ارائه می دهند بهیچ وجه کوتاه نیایند.وهمانطور که دروصول عوارض شهرداری یک پرژه خیری مانند دانشکده طب سنتی که د رمنطقه محروم قم قرار گرفته است کوتاه نیامدند. این سختگیری را درسایر مراکز مشابه عام المنفعه نیز بکارگیرند. سابقا یکی از مشکلات مالی شهرداری قم عدم پرداخت عوارض توسط مراکزی بود که از قم به کل کشورخدمات می دادند اما از پرداخت عوارض شهرداری با توصیه وسفارش معاف می شدند.این عدم پرداخت ها وخوش خدمتی آقایان روز به روز بودجه شهرداری را با بحران مواجه کرده وامروزبه تهدیدی برای مدیران شهرداری تبدیل شد ه است. سختگیری دروصول مطالبات شهرداری ازمردم کارخوبی است. اگر این سختگیری برای همه اهالی قم وافراد خاص وسازمان ها ونهاد های که قانونا باید عوارض بدهند اعمال شود.اغماض وچشم پوشی دروصول مطالبات مراکزفرهنگی ومشابه که خدمات ملی دارند جفا به مردم قم در آبادانی شهرشان است که امیدواریم با دلسوزی و تعهدی که در اعضای شورای شهروجود دارد.مطالبات به حق وقانونی شهرداری بطور یکسان پیگیری ووصول شود تا از این پس شاهد افزایش رشد وآبادانی بیشتردرکلان شهر قم باشیم.جا دارد از پرسنل خدوم شهرداری که در این شرایط سخت مالی با تلاش شبانه روزی سعی دارند تا پروژ های نیمه تمام را بر اساس وعد های که به مردم داد ه اند به اتمام برسانند تشکر نموده واز اقدام اساسی شهرداری منطقه یک قم برای کاهش بار ترافیکی میدان جهاد وخیابان ۱۹دی با بازگشایی انتهای بلوار عمار ویاسرقدر دانی شود .برای این عزیزان آرزوی سلامتی جهت خدمت به مردم شریف قم را مسئلت می نماییم
علی محمدی
۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵

مرداد ۴, ۱۳۹۵

سرمقاله شماره ۳۵ هفته نامه نشاط وزندگی سرعت رشد پروژه ها عمرانی قم علیرغم مشکلات مالی جای تقدیر دارد.

کلان شهر قم که نام استان را با خود یدک می کشد ازسابقه رشد وآبادانی کندی در پروژه های عمرانی وشهر سازی برخوردار بوده واین وضعیت […]