سخن مدیر مسئول:
درس های که باید بیاموزیم..

حادثه اتفاق می افتد اما باید این حادثه قابل پیش بینی و کنترل باشد
فاجعه پلاسگو نشان داد علیرغم شعار های پرطمطراقی چون مدیریت جهادی،ستاد بحران،..در برخورد با حوادث نا گواروپیچیده تسلیم ودر هماهنگی واقدام کم توانیم،حالا خوب شد این حادثه درمکانی اتفاق افتاد که راه رفت وآمد میسر بود اگر این حادثه در کوچه پشتی پلاسگو یا در بازار یا یکی از مکان های تجاری مرکز شهر بود خدا می داند چه
سرنوشتی در انتظار ما بود . اکنون که این فاجعه اسف بار بعد از ده روزکه قلب هر ایرانی رامتاثر وبسوی خودش معطوف کرده بودبه پایان رسید و متاسفانه تعدادی از هموطنان وایثارگران همیشه سرافراز آتش نشانی در سخترین شرایط جان به جان آفرین تسلیم کردند.لازم می دانم ضمن عرض تسلیت به خانواد های این عزیزان وقدر دانی از تلاش کسانی که با تمام تلاش خود کوشیدند تا این ماجرا درمرحله اول به پایان برسد.ذکر نکاتی به شرح ذیل لازم وضروریست.
۱- کاوش در خصوص علل حادثه بدون ملاحظه وسیاسی کاری و اعلام گزارس به مردم
۲- برخورد شدید با مقصران اصلی و دانه درشت ها تا درس عبرتی باشد برای جلوگیری از حوادث مشابه
۳- تجربه آموزی از این حادثه پر هزینه برای جلوگیری از حوادث مشابه
۴- آموزش مناسب به مردم برای چگونگی مواجه شدن با این حوادث
۵- ادغان سازمان ها وتشکلات موازی در اینگونه حوادث برای اعمال مدیریت واحد ومنسجم
۶- برخورد عاقلانه وغیر سیاسی با این موضوعات حساس وحیاتی که جان ومال مردم را تهدید می کند
۷- مجهز کردن سازمان های امدادی به تجهیزات روز که با سرعت عمل بیشتر به ماموریت خود بپردازند۱۴۲۷۰۹۲۵۷۶۹۹۵

بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

سخن مدیر مسئول: درس های که باید بیاموزیم..

سخن مدیر مسئول: درس های که باید بیاموزیم.. حادثه اتفاق می افتد اما باید این حادثه قابل پیش بینی و کنترل باشد فاجعه پلاسگو نشان داد […]